Vieraskielinen väestö yli kaksinkertaistuu Helsingin seudulla – Vantaalla osuudeksi jo kolmannes asukkaista

Helsingin seudun vieraskielisen väestön osuus kasvaa nykyisestä 14 prosentista 25 prosenttiin.

Helsingin seudun vieraskielisen väestön osuus kasvaa nykyisestä 14 prosentista 25 prosenttiin. (Kuva Fotolia)

Pääkaupunkiseudun kunnissa ennustetaan vuonna 2035 olevan vieraskielisiä joka kolmas kaikista lapsista.

VÄESTÖ Vieraskielisen väestön määrän ennustetaan kasvavan Helsingin seudun 14 kunnan alueella nykyisestä 201 000 henkilöstä 437 000 asukkaaseen vuoteen 2035 mennessä. Seudun vieraskielisen väestön osuus kasvaa näin ollen nykyisestä 14 prosentista 25 prosenttiin.

Uuden ennusteen mukaan kasvu on hieman edellistä ennustetta nopeampaa. Tiedot käyvät ilmi Helsingin kaupunginkanslian tuoreesta tilastojulkaisusta.

Ennusteen mukaan vieraskielisen väestön määrä kasvaa Helsingissä vuoteen 2035 mennessä nykyisestä noin 100 000 hengestä vajaaseen 200 000 henkilöön, ja osuus väestöstä kasvaa 15 prosentista 26 prosenttiin. Espoossa määrä kasvaa 45 000 hengestä 105 000 henkeen ja osuuden ennustetaan kasvavan 16 prosentista 30 prosenttiin.

Vantaalla asuu nyt noin 40 000 vieraskielistä ja vuoden 2035 ennuste on noin 95 000, mikä merkitsee sitä, että vieraskielisten osuus koko väestöstä kasvaa nykyisestä 18 prosentista 34 prosenttiin. Helsingin seudun kehysalueella vieraskielisten määrän ennustetaan kasvavan 38 000 henkilöön eli 11 prosenttiin koko väestöstä. Kehysalueeseen kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti.

Vieraskielisen väestön osuuden kehitys.
Vieraskielisen väestön osuuden kehitys. (Kaavio Helsinki)

Helsingin seudulla varhaiskasvatuksen ja koulutuksen ikäluokissa vieraskielisten määrä kaksinkertaistuu nykyisestä ja heidän osuutensa nousee 30 prosenttiin. Pääkaupunkiseudun kunnissa vieraskielisiä lapsia ennustetaan olevan joka kolmas kaikista lapsista. Arvioidaan, että tästä ryhmästä 70 prosenttia on kuitenkin syntynyt Suomessa.

Edellä mainitut osuudet perustuvat vuonna 2018 laadittuihin koko väestön ennusteisiin. Mikäli koko väestön määrä kasvaa näitä ennusteita korkeammaksi, vieraskielisten prosenttiosuudet jäävät pienemmiksi.

Vuonna 2035 suurimmat vieraskielisten kieliryhmät Helsingin seudulla ovat Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan sekä Kauko-Aasian kieliä puhuvat, ja molempiin ryhmiin kuuluu silloin noin 88 000 henkeä. Venäjän ja muun entisen Neuvostoliiton alueella asuvien kieliryhmä – pois lukien Baltian alue – kasvaa 72 000 asukkaaseen. Saharan eteläpuolisen Afrikan sekä Länsi-Euroopan kieliryhmien ennustetaan molempien kasvavan lähes 52 000 henkilöön.

Vuonna 2035 suurimmat vieraskielisten kieliryhmät Helsingin seudulla ovat Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan sekä Kauko-Aasian kieliä puhuvat.
Vuonna 2035 suurimmat vieraskielisten kieliryhmät Helsingin seudulla ovat Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan sekä Kauko-Aasian kieliä puhuvat. (Kuvituskuva Fotolia)

Sen sijaan Baltian alueen kieliä puhuvien määrä tulee kasvamaan huomattavasti aiempaa hitaammin ja vuonna 2035 näitä kieliä puhuvia ennustetaan olevan 41 000. Helsingissä Baltian alueen kieliä puhuvien lukumäärä jopa pienenee.

Helsingissä ja Espoossa suurimpien ryhmien ennustetaan olevan Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kieliryhmä sekä Kauko-Aasian kieliä puhuvat. Vantaalla sen sijaan suurimman kieliryhmän muodostavat venäjää ja entisen Neuvostoliiton alueen kieliä puhuvat. Kehysalueella Baltian alueen kieliä puhuvat pysyvät suurimpana ryhmänä.

Uusi vieraskielisen väestön ennuste vuosiksi 2018–2035 on laadittu pääkaupunkiseudun kuntiin ja seudun kehysalueelle Helsingin, Espoon ja Vantaan tilasto- ja tutkimusyksikköjen yhteistyönä.

Lue myös: Joka seitsemäs helsinkiläinen on ulkomaalaistaustainen – jo noin 100 000 henkilöä

Kommentoi Facebookissa