Viranomaiset tekivät valvontaiskun – rikosilmoituksia laadittiin pimeän työvoiman käytöstä

Muun muassa ravintoloihin kohdistuneen valvonnan yhteydessä paljastui 15 ulkomaalaista, jotka työskentelivät ilman lainmukaista lupaa.

Muun muassa ravintoloihin kohdistuneen valvonnan yhteydessä paljastui 15 ulkomaalaista, jotka työskentelivät ilman lainmukaista lupaa. (Kuvituskuva Fotolia)

Valvontaisku tuotti kymmeniä kehotuksia ja huomautuksia esimerkiksi työsuojeluepäkohdista.

TYÖVOIMA Poliisi toteutti yhteistoiminnassa työsuojelu- ja veroviranomaisten kanssa toukokuun lopulla valtakunnallisen tehostetun valvontajakson, jossa eri toimialoilla tarkastettiin veronumerollisten tunnistekorttien käyttöä, verrattiin työntekijälistoja työntekijöihin, kiinnitettiin huomiota ulkomaisen työvoiman käyttöön sekä työpaikan työsuojeluoloihin.

Valvontakohteita tarkastettiin yhteensä 172, joissa tarkastettiin 1 234 työntekijän tiedot. Näistä ulkomaalaisten työntekijöiden osuus oli 573 eli 46 prosenttia. Valvontakohteet valikoituivat viranomaisyhteistyössä ennakkoon tehtyjen analyysien sekä valvontasuunnitelmien pohjalta. Valvonta kohdistui muun muassa ravitsemus- ja rakennusaloille, autopesuloihin sekä kampaamoihin.

Poliisitarkastaja Arto Hankilanoja Poliisihallituksesta kertoo, että tarkastuskohteissa työolot olivat pääasiassa lainmukaisessa tilassa. Havaittujen epäkohtien johdosta viranomaiset antoivat niin työnantajille kuin työntekijöille neuvontaa ja opastusta.

– Ennaltaestävyys, havaittujen epäkohtien korjaaminen ja työolojen kohentuminen elinkeinoelämän toimivuuden ja yhteiskunnan rahoituspohjan turvaamiseksi ovatkin tämäntyyppisten valvontaiskujen keskeinen funktio, Hankilanoja sanoo.

Viranomaiset antoivat kymmeniä kehotuksia ja huomautuksia, jotka liittyivät työvuoroluetteloiden puuttumiseen ja asianmukaisuuteen, työaikakirjanpitoon, työnteko-oikeuteen liittyvään varmistamisvelvollisuuteen, työturvallisuuteen, työsuojeluun, työterveyshuollon järjestämiseen ja elintarvikehygieniaan.

Valvonnan yhteydessä paljastui 17 pimeää työntekijää, joista 15 oli ulkomaalaista, jotka työskentelivät ilman lainmukaista lupaa.

Pimeän työvoiman käytöstä laadittiin rikosilmoituksia ja sakkoja kirjattiin ulkomaalaisrikkomuksista ja työaikarikkomuksesta. Yksi ravintola suljettiin, koska järjestyksen valvojalla ei ollut voimassa olevaa järjestyksenvalvojakorttia ja asiasta laadittiin rikosilmoitus. Valvonta johti useisiin lisäselvityksiin, jotka ovat vielä vireillä.

Lue myös: Työpaikat ja työttömät eivät kohtaa kasvukeskuksissa – työllistymisestä saatava lisäansio on heikentynyt

Kommentoi Facebookissa