Voiko eläinsuojelulakia rikkoa – ja silti saada maataloustukia?

Uudet eläinsuojelulait tuovat muutoksia niin sanottujen parsinavettojen käyttöön ja maataloustukiin.

Uudet eläinsuojelulait ja asetukset ovat tuomassa muutoksia niin sanottujen parsinavettojen käyttöön ja maataloustukiin. (Kuva Fotolia)

Eläinsuojelulainsäädännön rikkomisesta koituvia seuraamuksia aiotaan SEY:n mukaan heikentää.

ELÄINSUOJELU Maa- ja metsätalousministeriö suunnittelee asetusmuutosta, joka toteutuessaan pienentäisi eläinsuojelulainsäädännön rikkomisesta koituvia seuraamuksia tuotantoeläintilojen kohdalla.

Tuotantoeläintilat saavat maataloustukia, joita voi nykyisellään menettää, jos tilalla rikotaan Suomen kansallista eläinsuojelulainsäädäntöä. Jatkossa tukia ei välttämättä menettäisi, vaikka lain määräämä vähimmäistaso ei eläinten pidossa täyttyisi. Lainsäädännön rikkomisesta voisi jatkossakin tulla toki rikosoikeudellisia seuraamuksia.

– Rikosoikeudelliset seuraamukset ovat nykyisellään niin pieniä, että pahimmillaan tukien menettämisen pelon poistuminen voisi johtaa laiminlyöntien lisääntymiseen. Ministeriön ehdotus ei vastaa kansalaisten tahtotilaa. Suomalaiset haluavat tuotantoeläimille parempaa lain suojaa, ei päinvastoin, sanoo SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

Nykyisellään Suomen lainsäädäntö noudattaa melko pitkälle EU-säädöksiä. EU-säädösten vähimmäistasoa tulisi asetusmuutoksen jälkeenkin noudattaa, mutta EU-tason ylittävää kansallista lainsäädäntöä ei välttämättä. Suomen lainsäädäntö on joiltain osin EU-lainsäädäntöä tiukempi, ja kun Suomessa tullaan esimerkiksi eläinsuojelulain uudistuksen yhteydessä säätämään EU-tason ylittävää lainsäädäntöä, ei sitä välttämättä tarvitsisi tukirahoja saadakseen noudattaa.

Esimerkiksi sonnien parressa pitoa ollaan uudessa laissa kieltämässä, mutta säädöksen rikkominen ei kuitenkaan ministeriön mukaan johtaisi tukien leikkaamiseen. Eläinten pitopaikkojen tilavaatimuksista saisi puolestaan esityksen mukaan tietyissä tapauksissa poiketa jopa viidenneksen ilman seuraamuksia.

– 20 prosentin pienennys lainsäädännön määräämään vähimmäistasoon eläinten tiloissa ei ole hyväksyttävää, eikä sellaiseen eläinten pitoon saa tukipolitiikalla kannustaa, kuten ministeriö on nyt tekemässä, sanoo Pulli.

Eläinsuojelulainsäädännön laiminlyönnit tuotantoeläintiloilla ovat hyvin yleisiä. Eviran valvontatilastojen mukaan otannalla tarkastetuista eläintuotantotiloista noin joka neljäs rikkoo eläinsuojelulain vähimmäissäädöksiä.

– Kyse ei siis ole vain satunnaisista tapauksista vaan melko yleisestä välinpitämättömyydestä lainsäädännön vähimmäisvaatimuksia kohtaan. Ehdotetulla muutoksella tehtäisiin eläinsuojelulainsäädännön rikkomisesta käytännössä tietyissä tapauksissa hyväksyttävää, koska merkittäviä taloudellisia seuraamuksia ei enää tulisi.

SEY pitää kyseenalaisena myös sitä, että kansalaisten oikeustajua vastaan sotiva asia on laitettu lyhyehkölle lausuntokierrokselle yleisimpään kesäloma-aikaan. Lausuntopyyntö lähetettiin 7. heinäkuuta ja lausuntoaika päättyy tänään 14. elokuuta.

Kommentoi Facebookissa