Vuoden Poliisin työsarkana ovat ulkomaalaiset – ”Pitää olla rehellinen ikävissäkin asioissa”

– Meitä on ryhmässä 20 henkilöä, joista 19 muutakin olisi yhtä hyvin voinut tämän kunniamaininnan saada, palkittu Risto Ottavainen kehuu kollegoitaan.

– Meitä on ryhmässä 20 henkilöä, joista 19 muutakin olisi yhtä hyvin voinut tämän kunniamaininnan saada, palkittu Risto Ottavainen kehuu kollegoitaan. (Kuva Henri Luoma)

Risto Ottavainen korostaa, että poliisin on jalkauduttava ihmisten keskelle ja luotava suhteita eri suuntiin.

POLIISI Rikosylikonstaapeli Risto Ottavainen Oulun poliisilaitoksesta on valittu Vuoden Poliisiksi 2017. Ottavainen työskentelee ryhmänjohtajana ulkomaalaistutkinnassa Oulussa. Ulkomaalaispoliisi vastaa erilaisista ulkomaalaisiin liittyvistä poliisitehtävistä, kuten maastapoistamisesta, ulkomaalaisvalvonnasta sekä yhteistyöstä eri viranomaisten ja maahanmuuttajien kanssa.

Muutaman viime vuoden ajan ulkomaalaispoliisia ovat erityisesti työllistäneet turvapaikanhakijoihin liittyvät tehtävät. Poliisin toimintaympäristö on viime vuosina muuttunut merkittävästi muun muassa laajamittaisen maahantulon vuoksi. Tämän vuoksi poliisi tapaa entistä enemmän ulkomaalaisia henkilöitä tehtävillään.

Myös kokonaan uudentyyppisiä poliisitehtäviä on muutoksen vuoksi tullut. Näitä ovat esimerkiksi tilanteet, joissa ulkopuoliset puuttuvat poliisin toimintaan palautustilanteissa sekä uhkatilanteet vastaanottokeskuksissa.

Vuoden Poliisin valinnan perusteluiden mukaan Ottavaisen valtteja ovat asiakkaiden tasavertainen kohtelu ja luottamusta herättävä käytös, kuten perusteluissa todetaan.

”Ottavaisen positiivinen asenne yhteistyöhön ja maahanmuuttajien kohtaamiseen on madaltanut asiakkaiden kynnystä ottaa yhteyttä ja käydä vuoropuhelua poliisin kanssa kaikissa mahdollisissa asioissa.”

Rikosylikonstaapeli Risto Ottavaiselle on kertynyt virkauraa poliisin eri tehtävissä 21 vuotta.
Rikosylikonstaapeli Risto Ottavaiselle on kertynyt virkauraa poliisin eri tehtävissä 21 vuotta. (Kuva Henri Luoma)

Ottavainen korostaakin sen tärkeyttä, että maahanmuuttajat oppivat luottamaan suomalaiseen poliisiin, koska tilanne heidän lähtömaissaan saattaa olla tyystin erilainen.

– Meillä Oulussa luottamus on muodostunut niin vahvaksi, että muun muassa somalit ovat kutsuneet ulkomaalaispoliiseja omaan moskeijaansa keskustelemaan heitä askarruttavista asioista, Ottavainen sanoo.

Ottavainen on vakuuttunut, että yhteistoiminnalla on myönteinen vaikutus maahanmuuttajien integroitumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan.

– Pitää mennä heidän joukkoonsa ja olla aktiivinen ja rehellinen niin iloisissa kuin ikävissäkin asioissa eikä luoda mitään harhakuvia, Ottavainen sanoo.

Risto Ottavainen on kokenut ja ammattitaitoinen poliisi. Hänelle on kertynyt virkauraa poliisin eri tehtävissä 21 vuotta. Ottavainen aloitti poliisiuransa vuonna 1996 Oulun poliisilaitoksella järjestyspoliisin kenttätehtävissä, mutta siirtyi pian rikostutkijaksi silloiseen rikostoimistoon, josta edelleen väkivaltatutkintaan.

Oulun poliisilaitoksen ulkomaalaistutkintaan hän siirtyi vuonna 2008 työskennellen siellä ensin tutkijana ja myöhemmin tutkintaryhmän johtajana.

– Työnkuvani on erittäin monipuolinen. Siihen sisältyy ryhmänjohtamista, huolta aiheuttavien henkilöiden puhuttamista, maastapoistamista, ulkomaalaisvalvontaa, viranomaisyhteistyötä sekä ennalta ehkäisevää toimintaa, Ottavainen kuvaa.

Ottavaisen mukaan ulkomaalaisasioihin otetaan voimakkaasti kantaa niin puolesta kuin vastaan. Kaikkien voimakkaimmat kannanotot osoittavat, että ihmisillä ei ole tietoa kaikista asioihin liittyvistä yksityiskohdista eikä lainsäädännöstä.

– Kaikki eivät välttämättä tiedä, että poliisi tekee paljon yhteistyötä eri viranomaisten kanssa ja ohjaa maahanmuuttajia saamaan apua oikeasta paikasta, hän sanoo.

Risto Ottavainen solmii suhteita sekä maahanmuuttajiin että kolmannen sektorin toimijoihin ja yhteistyöviranomaisiin, keskustelemassa Steven Al-Nazary sekä Evel Al-Nazary.
Risto Ottavainen solmii suhteita sekä maahanmuuttajiin että kolmannen sektorin toimijoihin ja yhteistyöviranomaisiin, keskustelemassa Steven Al-Nazary sekä Evel Al-Nazary. (Kuva Henri Luoma)

Pohjoisessa yhteistyö toimiikin Ottavaisen mukaan saumattomasti. Paras tulos saadaan, kun ongelmatilanteisiin puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ottavainen korostaa ennalta estävän poliisityön merkitystä maahanmuuttajien keskuudessa.

Ottavainen on osallistunut alueen asukkaiden ja maahanmuuttajien tilaisuuksiin, joiden tavoitteena on kaikenlaisen vastakkainasettelun välttäminen. Hän on käynyt myös puhumassa maahanmuuttoon ja turvapaikkatilanteeseen liittyvistä teemoista esimerkiksi kirkon tilaisuuksissa sekä kouluttanut poliiseja ulkomaalaisasioissa.

– Iso osa ennalta estävyyttä on jalkautua ihmisten keskelle ja luoda suhteita sekä maahanmuuttajiin että kolmannen sektorin toimijoihin ja yhteistyöviranomaisiin, hän sanoo.

Risto Ottavainen korostaa, että ulkomaalaistutkinta ei ole yhden miehen show, vaan sitä tekee koko ryhmä ja kiinteässä yhteistyössä muiden tahojen, kuten Maahanmuuttoviraston, Suojelupoliisin, Keskusrikospoliisin ja vastaanottokeskusten kanssa.

– Meitä on ryhmässä 20 henkilöä, joista 19 muutakin olisi yhtä hyvin voinut tämän kunniamaininnan saada, hän sanoo Vuoden Poliisi -nimityksestään.

Vuoden Poliisi valittiin nyt 42. kerran. Valinnan tekevät yhteistyössä Helsingin Nuorkauppakamari, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto sekä Poliisihallitus.

Kommentoi Facebookissa