Vuonna 2000 lapsista kastettiin vielä lähes 90 prosenttia – nyt osuus on kaksi kolmesta

Erityisesti naisvastaajat korostivat perinnesyitä ja kummiutta tärkeänä kastepäätökseen vaikuttavina tekijöinä.

Erityisesti naisvastaajat korostivat perinnesyitä ja kummiutta tärkeänä kastepäätökseen vaikuttavina tekijöinä. (Kuva Fotolia)

Kyselyn mukaan perinteet ja kummien saaminen ovat tärkeimpiä syitä lapsen kastamiseen

KASTE Perheen perinteiden jatkaminen ja kummien saaminen lapselle ovat tärkeimpiä syitä kastaa lapsi luterilaisen kirkon jäseneksi. Tulokset kävivät ilmi Kirkon tutkimuskeskuksen tekemästä kyselystä.

Neljä viidestä piti perinnesyitä ja halua saada lapselle kummi tärkeimpinä tekijöinä oman lapsen kastamiselle. Erityisesti naisvastaajat korostivat perinnesyitä ja kummiutta tärkeänä kastepäätökseen vaikuttavina tekijöinä.

Tutkimus osoitti myös, että päätös lapsen kastamisesta tehdään varsin varhaisessa vaiheessa. Useampi kuin kaksi viidestä vastaajasta oli päättänyt ensimmäisen lapsensa kasteesta jo ennen parisuhteen muodostamista. Vain yksi kymmenestä vastaajasta teki päätöksen kasteesta lapsen syntymän jälkeen.

Vuonna 2017 syntyneistä lapsista kastettiin 67 prosenttia. Kastettujen osuus on laskenut voimakkaasti 2000-luvulla. Vuonna 2000 lapsista kastettiin vielä lähes 90 prosenttia.

Kyselyyn vastasi 1 029 alle kouluikäisen lapsen vanhempaa. Tutkimuksen toteutti Norstat Oy internetpaneelinsa kautta helmikuussa 2019. Kolmen neljästä eli 74 prosentin lapsi oli kastettu luterilaiseen kirkkoon, viidenneksen lasta ei ollut kastettu, tarkempi osuus 22 prosenttia. Luterilaiseen kirkkoon vastaajista kuului 65 prosenttia.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on lähes neljä miljoonaa jäsentä.

Lue myös: Presidenttiparin lapsi sai kasteen ja nimen – hän on Aaro Veli Väinämö

Kommentoi Facebookissa