Vuosi vaihtui ja verot muuttuivat – työn verotus keveni, alkoholi-, tupakka- ja energiavero nousivat

Lämmitys-, työkone- ja voimalaitospolttoaineiden energiaveroja korotetaan 45 miljoonalla eurolla, mikä nostaa verotasoja keskimäärin noin seitsemän prosenttia.

Lämmitys-, työkone- ja voimalaitospolttoaineiden energiaveroja korotetaan 45 miljoonalla eurolla, mikä nostaa verotasoja keskimäärin noin seitsemän prosenttia. (Kuva Fotolia)

Yleisradiovero poistuu noin 390 000 pienituloiselta henkilöltä.

VEROTUS Vuoden alusta ansiotuloveroperusteisiin tehdään indeksitarkistus kaikilla tulotasoilla 1,5 prosentin inflaatio-oletuksen mukaisesti. Lisäksi työn verotusta kevennetään kaikissa tuloluokissa yhteensä noin 300 miljoonalla eurolla.

Niin sanotun solidaarisuusveron alaraja säilytetään nykyisellään. Tuloveroasteikon indeksitarkistuksen jälkeen alaraja on 74 200 euroa. Kun lisäksi huomioidaan palkansaajamaksujen korotukset ja yleisen ansiotason nousu, palkkatulon verotuksen arvioidaan pysyvän suunnilleen nykyisellään.

Kun verotettava ansiotulo on

  • 17 200–25 700 euroa, vero alarajan ylittävästä tulon osasta on 6 %
  • 25 700–42 400 euroa, vero alarajan ylittävästä tulon osasta on 17,25 %
  • 42 400–74 200 euroa, vero alarajan ylittävästä tulon osasta on 21,25 %
  • 74 200–, vero alarajan ylittävästä tulon osasta on 31,25 %

Valtion tuloveroasteikon vuonna 2018 löydät tästä.

Työtulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan 1 420 eurosta 1 540 euroon. Kun puhdas ansiotulo on noin 127 000 euroa, työtulovähennystä ei enää myönnetä. Kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärä nousee 3 060 eurosta 3 100 euroon.

Työnantajan kustantama koulutus on vuoden alusta työntekijälle verovapaata, jos koulutus on hyödyllistä työntekijän nykyisten tai tulevien työtehtävien kannalta saman työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työnantajan palveluksessa. Verovapaiden matkakustannusten korvausten maksamisessa sovellettavaa kahden vuoden tilapäisyyden aikarajaa pidennetään myös kolmeen vuoteen.

Yleisradiovero poistuu noin 390 000 pienituloiselta henkilöltä. Yleisradioveron maksukynnys nousee palkkatulon osalta nykyisestä noin 11 044 eurosta noin 14 750 euroon. Eläketulon ja päivärahatulon osalta maksukynnys kohoaa nykyisestä noin 10 294 eurosta noin 14 000 euroon. Samalla korotetaan veron enimmäismäärää 143 eurosta 163 euroon.

Kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälit muuttuvat. Yleinen kiinteistöveroprosentti: 0,93–2,00 prosenttia ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 0,93–2,00 prosenttia. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti pysyy ennallaan 0,41–0,90 prosentissa.

Kunnat päättävät soveltamiensa kiinteistöveroprosenttien suuruudesta lain määrittämien vaihteluvälien rajoissa. Muutoksia tulee myös tuulivoimapuistojen kiinteistöverotukseen. Lainmuutos antaa kunnille mahdollisuuden verottaa tuulivoimapuistoja tietyissä tapauksissa nykyistä kireämmin.

Alkoholiverotuksen korottaminen nostaa alkoholijuomien vähittäismyyntihintoja keskimäärin noin viisi prosenttia. Veronkorotus koskee kaikkia alkoholijuomia mutta painottuu lievästi muihin kuin väkeviin juomiin.

Tupakkaveron korotus nostaa savukkeiden hintoja keskimäärin yhdeksän prosenttia. Vaikutus savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan hintoihin on yhtä suuri. Sikareiden verorakenne muuttuu niin, että halvimmat sikarit kallistuvat enemmän kuin kalliit.

Lämmitys-, työkone- ja voimalaitospolttoaineiden energiaveroja korotetaan 45 miljoonalla eurolla. Korotusta painotetaan hiilidioksidiveron suuntaan. Veronkorotus nostaa verotasoja keskimäärin noin seitsemän prosenttia.

  • Lähde valtiovarainministeriö

Kommentoi Facebookissa