Vuosi vaihtuu ja vanhuuseläkeikä nousee – joka vuosi 3 kuukauden verran

Oman eläkkeen arviointi onnistuu myös verkossa.

Oman eläkkeen arviointi onnistuu myös verkossa. (Kuva Fotolia)

Ensi vuonna vanhuuseläkkeelle pääsee aikaisintaan 63 vuoden ja 3 kuukauden iässä.

ELÄKE Vuoden vaihtuessa myös vanhuuseläkeikä nousee. Eläkkeelle kannattaa kuitenkin jäädä vasta tavoite-eläkeiässä, suosittelee Nina Bruun, Ilmarisen Eläkkeet-osaston osastopäällikkö.

Eläkeuudistuksen keskeinen muutos oli, että eläkeikä nousee jatkossa vuosittain aina kolmen kuukauden verran. Jokaiselle ikäluokalle vahvistetaan oma eläkeikä.

– Ensi vuonna vanhuuseläkkeelle voi jäädä aikaisintaan 63 vuoden 3 kuukauden iässä. Näin eläkemahdollisuuden saa ikäluokka, joka on syntynyt vuonna 1955. Vuonna 1956 syntyneet voivat puolestaan jäädä eläkkeelle aikaisintaan 63,5-vuotiaana, kertoo osastopäällikkö Nina Bruun.

Vuonna 1954 ja sitä ennen syntyneillä eläkeikä säilyy edelleen 63 vuotena.

– Eläke kasvaa sitä suuremmaksi, mitä vanhemmaksi töitä tekee. Eläkkeelle kannattaakin jäädä aikaisintaan tavoite-eläkeiässä, koska tällöin alimman eläkeiän jälkeen kertyvä eläke pienentää elinaikakertoimen vähentävää vaikutusta, suosittelee Bruun.

Tavoite-eläkeikä on 64 vuotta 1 kuukautta vuonna 1955 syntyneiden ikäluokalla.

– Tavoite-eläkeikään voi jatkaa vaikka osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen avulla niin, että ottaa esimerkiksi puolet kertyneestä eläkkeestä maksuun alimmassa eläkeiässä ja jatkaa työssä vaikka osa-aikaisesti, Bruun sanoo.

Töissä voi jatkaa 68-vuotiaaksi. Senkin jälkeen töitä voi tehdä työnantajan kanssa niin sopiessa, mutta se ei enää kasvata eläkettä. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen alin ikäraja ei muutu, vaan se pysyy 61 ikävuodessa. Osittaisen vanhuuseläkkeen yläikäraja on 68 vuotta.

Verkossa voi laskurilla konkreettisesti nähdä, kuinka eläkkeen lykkääminen eli töissä jatkaminen yli alimman vanhuuseläkeiän kasvattaa eläkettä. Laskelmat voi tehdä sekä vanhuuseläkkeen että osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen osalta.

  • Oman eläkkeen määrän arviointi onnistuu verkossa osoitteessa ilmarinen.fi.

Kommentoi Facebookissa