Ylijäämäruoka annetaan ennemmin biojätteeksi – kuin vanhuksia ulkoiluttaville vapaaehtoisille

Eläkkeensaajien Keskusliiton jäsenyhdistyksissä toimii monituhatpäinen vapaaehtoistyöntekijöiden ja vertaisohjaajien armeija eri liikunta- ja kulttuuriryhmien vetäjinä.

Eläkkeensaajien Keskusliiton jäsenyhdistyksissä toimii monituhatpäinen vapaaehtoistyöntekijöiden ja vertaisohjaajien armeija eri liikunta- ja kulttuuriryhmien vetäjinä. (Kuva Fotolia)

Eläkkeensaajien Keskusliitto pelkää, että Verohallinnon linjaus lopettaa vapaaehtoistoiminnan.

VAPAAEHTOISTYÖ Vapaaehtoistoiminta on lähtökohtaisesti vastikkeetonta eikä siinä synny tekijälle verotettavaa tuloa. Verottajan uuden ohjeen mukaan – Yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymyksistä 17.3.2017 – maksuton ruokailu ei kuitenkaan enää ole mahdollista, vaan se katsotaan veronalaiseksi tuloksi. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry ei hyväksy verottajan tuoretta linjausta ja ehdottaa muutosta tuloverolakiin.

Verohallituksen linjauksen mukaan veronalaisena ateriana ei pidetä yleishyödyllisen yhteisön tai julkisyhteisön tarjoamaa kahvia ja kahvileipää eikä sen järjestämää virvoketarjoiluja. Jos kahvitarjoilu on kuitenkin niin runsas, että se korvaa normaalin lounasruoan tai illallisen, kyse on veronalaisesta ateriaedusta, jos ateria saadaan vastikkeena tehdystä työstä.

Eläkkeensaajien Keskusliiton jäsenyhdistyksissä toimii monituhatpäinen vapaaehtoistyöntekijöiden ja vertaisohjaajien armeija eri liikunta- ja kulttuuriryhmien vetäjinä. Jäsenyhdistyksissä tekee vapaaehtoistyötä noin 6 500 henkilöä ja he käyttävät aikaa toimintaansa noin 90 000 tuntia kuukaudessa.

– Vapaaehtoisemme tekevät myös erittäin tärkeää työtä ulkoiluttaen vanhuksiamme sekä auttamalla heitä muutenkin monin eri tavoin. Mielestämme satavuotias Suomi ei ole koskaan osannut arvostaa eläkkeensaajajärjestöjen ja niiden jäsenyhdistysten tekemää äärettömän arvokasta työtä tarpeeksi, esimerkiksi ilmaisten toimitilojen ja toiminnan avustuksen muodossa, Keskusliitto kommentoi.

Yksinomaan sosiaali- ja terveysjärjestöissä toimii puoli miljoonaa vapaaehtoista. Näiden järjestöjen tilannetta käsittelevä SOSTE:n Järjestöbarometri 2016 kertoo, että monilla järjestöillä on jo huolta vapaaehtoisten löytämisestä. Mahdolliset veroseuraamukset eivät houkuttele uusia ihmisiä vapaaehtoistyöhön vaan päinvastoin karkottavat heidät tärkeän työn parista.

Esimerkiksi palvelutaloissa tullaan tämän verottajan linjauksen myötä tilanteeseen, että ylijäämäruoka on ennemmin laitettava biojätteeksi kuin tarjottavaksi vanhuksia ulkoiluttaville vapaaehtoisille.

Vapaaehtoistyöntekijöiden aterioiden verovapaudesta ei ole säädetty laissa erikseen. Tuloverolain 71 §:n 3 momentin muutoksella, jolla mahdollistettiin verovapaiden matkakustannusten korvauksen maksaminen yleishyödyllisen yhteisön hyväksi tehdystä työstä, ei säädetty erikseen ateriaedusta. Yhteisön hyväksi tehdystä työstä saatu ateriaetu on siten saajalleen yleensä veronalaista tuloa riippumatta siitä, maksetaanko ruoan lisäksi rahakorvaus vai ei.

Näin ollen vastuu verojen maksusta on siirretty kokonaan ruokaedun saajalle silloin, kun raha ei liiku edun antajien ja saajien välillä. EKL:n mukaan Tuloverolain 71 §:ään on ehdottomasti lisättävä veronalaisuutta koskeva poikkeus myös vapaaehtoisten ateriaetuudesta.

Kommentoi Facebookissa