Yritysten maksuviiveet ja konkurssien määrä nousussa – merkkejä talouden elpymisestä silti ilmassa

Toimintaympäristön haasteet ja maksuviiveiden määrän merkittävä kasvu näkyy nyt yritysten konkursseissa. (Kuvituskuva Fotolia)

Toimintaa haastavat nousevat kustannukset, Venäjän-kaupan supistuminen ja kuluttajakysynnän heikentyminen.

TALOUS Luotonhallintapalvelujen tarjoaja Intrumin yritysten maksuviivetutkimus viime vuoden viimeiseltä vuosineljännekseltä kertoo, että maksuviiveitä oli yli 18 300 yrityksellä eli 5,33 prosentilla suomalaisista yrityksistä. Maksuviiveellisten yritysten osuus kasvoi 12,13 prosentilla vuodentakaiseen ajankohtaan verrattuna.

Verrattuna vuoteen 2021 maksuviiveellisten yritysten osuus kasvoi lähes kaikissa toimiala- ja yrityskokoluokissa. Voimakkainta kasvu oli majoitus- ja ravitsemistoiminnan alalla, missä osuus nousi 11,3 prosentista 13,6 prosenttiin. Myös maakuntatason tarkastelussa kasvua vuodentakaiseen tapahtui kautta maan.

Viime vuosi oli monella tapaa haastava yrityksille. Kiihtyvä inflaatio nosti tuotantokustannuksia ja korkojen nousu vaikutti yritysten rahoituskustannuksiin. Myös energian ja muiden tuotannontekijöiden hinnan nousu vaikuttaa yrityksiin, mikä voidaan havaita tasaisena kasvuna maksuviiveellisten yritysten osuudessa.

Hyökkäyssota Ukrainassa johti useimpien yritysten irtautumiseen Venäjän-kaupasta ja lisäsi entisestään inflaatiopainetta etenkin energiahinnoissa. Lisäksi Kiinan jatkuvat koronasulut ovat aiheuttaneet häiriöitä globaaleissa toimitusketjuissa.

Maksuviiveiden määrään vaikuttaa yritysten taloudellisen tilanteen ja toimintaympäristön lisäksi taloudellisen aktiivisuuden taso. Talouden aktiivisuuden tason palautuminen korona-ajan jälkeen heijastuu tutkimuksessa erityisesti majoitus- ja ravitsemisalaan, jossa kärsittiin vielä koronarajoitusten vaikutuksista loppuvuonna 2021. Lisäksi ala on kärsinyt myös venäläisturismin loppumisesta.

Maksuviiveet ennakoivat yritysten vakavampia maksuvaikeuksia eli maksuhäiriöitä ja konkursseja tehokkaasti.

– Tutkimuksemme mukaan 84 prosentilla yrityksistä, joille oli rekisteröity maksuhäiriömerkintä viimeisen kuuden kuukauden aikana, löytyi merkintä Intrumin maksuviiverekisteristä jo ennen maksuhäiriömerkintää. Viime vuoden lopulla konkurssiin asetettujen yritysten määrän kasvu on kiihtynyt, joten toimintaympäristön haasteet ja maksuviiveiden määrän merkittävä kasvu näkyy nyt konkurssidatassa, Intrumin myyntijohtaja Juha Iskala kertoo.

Suomen pankin ennusteen mukaan Suomen talous ajautuu tänä vuonna lievään taantumaan ja BKT supistuu 0,5 prosenttia. Toisaalta Elinkeinoelämän keskusliiton joulukuun luottamuusindikaattori kertoo yritysten luottamuksen laskun pysähtyneen pitkälti palveluyritysten valoisempien tulevaisuudennäkymien johdosta.

Alkuvuoden hyvät uutiset suurista teollisuusinvestoinneista Suomeen valavat uskoa talouden aktiviteettitason elpymisestä. Raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus on jo nyt hieman parantunut. Inflaation odotetaan hidastuvan tämän vuoden aikana viiteen prosenttiin, jolloin kuluttajien ostovoima kasvaa mikä taas parantaa yritysten kasvuedellytyksiä.

– Siitä huolimatta, että tunnelin päässä näkyy valoa, epävarmuus ja vaikea ennustettavuus jatkuvat. Luottoriskit ovat selvästi kasvaneet viime vuoden toisella puoliskolla. Yritysten on hyvä varmistaa asiakkaiden ja toimittajien maksukyky ennakkoon.

Intrum julkaisee neljännesvuosittain yritysten maksuviiveiden kehitystä kuvaavan raportin pohjautuen yhtiön omaan dataan yli 340 000 suomalaisesta yrityksestä. Nyt julkaistun raportin data on kerätty ajanjaksolta 1.10.–31.12.2022.

Lue myös: Lakimuutos vähensi maksuhäiriöisten henkilöiden määrää – sähkölaskuista silti paljon häiriömerkintöjä

Kommentoi Facebookissa