Ahdistelukohuun ratkaisu – seksuaaliseen häirintään syyllistynyt Kallion lukion opettaja irtisanottiin

Selvitysten mukaan Kallion lukion teatterin lehtori olisi lähennellyt opiskelijoita vuosikausia.

Selvitysten mukaan Kallion lukion teatterin lehtori olisi lähennellyt opiskelijoita vuosikausia. (Kuvituskuva Fotolia)

Perusteena on syyllistyminen vakaviin ja virkasuhteeseen olennaisesti liittyviin laiminlyönteihin.

AHDISTELU Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on irtisanonut tänään Kallion lukion opettajan virkasuhteen. Perusteena irtisanomiselle on opettajan syyllistyminen vakaviin virkasuhteeseen olennaisesti liittyviin laiminlyönteihin ja rikkomuksiin, kuten opiskelijoiden seksuaaliseen häirintään.

Opettajan menettely on loukannut opiskelijoiden oikeutta turvalliseen opiskeluympäristöön. Aikaisemman uutisoinnin mukaan Kallion lukion teatterin lehtori olisi lähennellyt opiskelijoita vuosikausia. Päivän Lehti kirjoitti asiasta tässä.

Kallion lukion opettajan epäasialliseen käytökseen liittyvien epäilyjen tullessa esille marraskuussa 2017 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala alkoi selvittää tapausta asianomaisten ja Helsingin poliisin kanssa.

Poliisi tiedotti ennen joulua, että se ei aloita esitutkintaa tapauksessa. Toimialan tekemän selvitystyön ja saatujen tietojen pohjalta Kallion lukion opettajan virkasuhde päätettiin kuitenkin irtisanoa.

– Helsingin kouluissa ja oppilaitoksissa emme hyväksy epäasiallista käyttäytymistä ja sen lopettamiseksi jokaisen on puututtava siihen. Teemme kaikkemme, että oppimisympäristömme ovat turvallisia kaikille lapsille ja nuorille, sanoo toimialajohtaja Liisa Pohjolainen.

Pohjolaisen mukaan henkilökuntaa koulutetaan entistä paremmin tunnistamaan esimerkiksi seksuaalinen häirintä ja rohkaistaan kaikkia, oppilaita, opiskelijoita ja henkilöstöä, puhumaan vaikeistakin asioista.

– Yritämme madaltaa kynnystä tulla kertomaan epäasiallisesta käyttäytymisestä, kiusaamisesta ja seksuaalisesta häirinnästä, jotta siihen voidaan puuttua välittömästi. Lisäksi Kallion lukiossa ja muissakin kouluissa ja oppilaitoksissa otetaan käyttöön sähköinen työkalu, jonka avulla opiskelijat voivat antaa entistä helpommin palautetta, Liisa Pohjolainen kertoo.

Kommentoi Facebookissa