Naisten kokemaa seksuaalista häirintää tutkitaan – selvitykset laajenevat jo suomalaislukioon

– On hyvin vakavaa, jos ongelmiin ei ole vuosien varrella puututtu tai reagoitu tarpeeksi vakavasti, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen toteaa STT:lle.

– On hyvin vakavaa, jos ongelmiin ei ole vuosien varrella puututtu tai reagoitu tarpeeksi vakavasti, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen toteaa STT:lle. (Kuva Lauri Heikkinen/ Valtioneuvoston kanslia)

Kallion lukion teatterin lehtorin toimintaa selvitetään kaupungin ja opetusministeriön toimesta.

ME TOO Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on reagoinut STT:n sunnuntaina ilmestyneeseen uutiseen, jonka mukaan Kallion lukion teatterin lehtori olisi lähennellyt opiskelijoita vuosikausia.

– Olemme uutisesta yllättyneitä ja järkyttyneitä. Meillä on toimintatapa tällaisia ikäviä tapauksia varten. Kun ilmenee vakavaa epäasiallista käyttäytymistä tai jopa rikosepäilyjä, selvitämme koulussa asianomaisten kanssa tapausta ja olemme tarvittaessa poliisiin ja lastensuojeluun yhteydessä, toteaa lukiokoulutuksen päällikkö Mervi Willman.

Nyt saatujen anonyymien ilmiantojen määrän ja vakavuuden vuoksi kaupunki oli heti maanantaiaamusta poliisiin yhteydessä. Päätöstä virallisen poliisitutkinnan aloittamisesta ei ole vielä tehty. Kallion lukion teatterin lehtori on edelleen virassa, mutta ei opeta lukiossa, kunnes asia on perusteellisesti selvitetty.

– Asian selvittämien on haasteellista niin pitkään kun ei ole tiedossa yksilöityjä tapauksia, sanoo toimialajohtaja Liisa Pohjolainen.

Lehtorin kerrotaan saaneen vuonna 2004 suullisen huomautuksen tapauksista, jossa tyttöoppilaat kokivat opetusmenetelmät seksuaalisena häirintänä.

– Tässä tilanteessa on myös tärkeää selvittää ovatko nykyiset Kallion opiskelijat kohdanneet epäasiallista käytöstä, toteaa lukiokoulutuksen päällikkö Mervi Willman.

STT:n mukaan entisillä Kallion lukiolaisilla on koottuna 61 entisen tai nykyisen opiskelijan lausumaa omakohtaisista kokemuksista epäasialliseksi koetusta käytöksestä.

– Myös opetusministeriö ja opetushallitus aikovat selvittää, ovatko säädökset ja koulujen käytännöt riittäviä oppilaiden koskemattomuuden suojaamiseksi, kertoo STT:lle opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Kallion lukio on antanut tukea opiskelijoille ja työntekijöille koulun kuraattorien, terveydenhoitajan ja psykologin toimesta.

Naisten kokema seksuaalinen häirintä nousi maailmanlaajuisen huomion kohteeksi, kun amerikkalaiset näyttelijät kertoivat Hollywood-tuottaja Harvey Weinsteinin ahdistelusta. Tapahtuneesta alkoi maailmanlaajuinen ”Me too” -kampanja sosiaalisessa mediassa.

Suomessa tehdyssä STT:n ja Näyttelijäliiton kyselyssä 150 näyttelijästä yli 120 kertoi kokeneensa jonkinasteista seksuaalista häirintää työssään.

Kommentoi Facebookissa