Alkoholilaki voimaan maaliskuussa – osa muutoksista voimaan heti uutena vuotena

Ravintolat saavat olla vapaasti auki 1.1.2018 lukien, vaikka uusi alkoholilaki tulee voimaan vasta 1.3.2018.

Ravintolat saavat olla vapaasti auki 1.1.2018 lukien, vaikka uusi alkoholilaki tulee voimaan vasta 1.3.2018. (Kuva Fotolia)

Vahvat oluet ja long drink -juomat kauppoihin, ravintolat saavat olla vapaasti auki 1.1.2018 lähtien.

ALKOHOLILAKI Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa uusi alkoholilaki 28.12.2017, sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa alkoholilaista tarkemmin saman päivän valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Alkoholilain on tarkoitus tulla kokonaisuudessaan voimaan 1.3.2018, mutta osa muutoksista tulisi voimaan jo 1. tammikuuta 2018. Koska aikaa vuodenvaihteeseen on hyvin vähän, sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa heti vuoden alusta voimaan tulevien muutosten sisällöstä lyhyesti jo nyt.

Kaupat voisivat myydä heti vuodenvaihteen jälkeen alkoholijuomia, joiden enimmäisvahvuus on 5,5 prosenttia. Myös vaatimus juoman valmistamisesta käymisteitse poistuisi jo 1.1.2018. Tämä tarkoittaa sitä, että ruokakaupoissa, elintarvikekioskeissa ja huoltoasemilla myytäisiin uusina alkoholijuomina A-olutta, nykyistä vahvempia siidereitä ja kaikkia väkevistä alkoholijuomista valmistettuja long drink -juomasekoituksia.

Myynti edellyttää voimassa olevaa, nykyisen alkoholilain nojalla myönnettyä alkoholijuomien vähittäismyyntilupaa. Mitään uutta lupaa ei ole tarvetta hakea. Nykyisin kaupan vähittäismyynti koskee enintään 4,7 tilavuusprosenttia alkoholia sisältäviä käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia.

Aluehallintovirastot ottavat vastaan käsityöläisoluen vähittäismyyntilupahakemuksia heti vuodenvaihteen jälkeen ja voivat myöntää lupia laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Valvira ja aluehallintovirastot tiedottavat hakemuslomakkeista ja luvan myöntämisen edellytyksistä erikseen myöhemmin.

Ravintolat voivat mainostaa niin sanottuja happy hour -tarjouksia heti vuodenvaihteen jälkeen vapaasti esimerkiksi kaduilla ja lehdissä. Väkevien alkoholijuomien valmistajat, tukkumyyjät ja niitä myyvät ravintolat voisivat esitellä omia tuotteitaan esimerkiksi verkkohinnastoissa.

Nyt väkevien alkoholijuomien painetut tai verkkohinnastot ovat sallittuja vain Alkolle ja muille vähittäismyyjille. Muut alkoholijuomien mainontaa koskevat säännökset pysyvät ennallaan. Mainontaa koskevat säännökset päivitettiin vuonna 2015.

Majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annetun lain muutoksella ravintoloiden aukioloajat vapautettaisiin täysin – samaan tapaan kuin kauppojen aukioloajat vapautettiin vuoden 2016 alusta lukien. Sen sijaan alkoholijuomien anniskeluaikoja koskevat uuden lain säädökset tulisivat voimaan vasta 1.3.2018.

Edellä mainittuja muutoksia lukuun ottamatta uusi alkoholilaki tulisi voimaan vasta 1.3.2018, mikäli tasavallan presidentti vahvistaa lain.

Kommentoi Facebookissa