Alle 12-vuotiaat sairastavat koronan yleensä lievänä tai oireettomana – vaikeita tautitapauksia hyvin vähän

Hengitystieoireisen lapsen voi halutessaan testata kotona myös esimerkiksi apteekeissa myytävällä pikatestillä. (Kuvituskuva Fotolia)

Lapset saavat koronatartunnan tavallisimmin perhepiiristä ja muusta lähipiiristä.

KORONAVIRUS Kaikista Suomessa varmistetuista koronavirustartunnoista koko epidemian ajalta noin 15 prosenttia on todettu alle 12-vuotiailla lapsilla. Tartunnoista neljä prosenttia on ollut 0-4-vuotiailla ja 11 prosenttia 5-11-vuotiailla. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemasta työpaperista.

Alle 12-vuotiaiden osuus tartunnoista on aiemminkin vaihdellut epidemia-aaltojen mukaan. Viime viikkoina heidän osuutensa on kasvanut infektiopaineen kasvaessa. Lasten osuuteen kaikista tapauksista vaikuttaa eniten se, että valtaosa aikuisista on rokotettu.

– Viime viikolla varmistetuista koronatartunnoista 27 prosenttia todettiin alle 12-vuotiailla, kertoo THL:n ylilääkäri Emmi Sarvikivi.

Tartunnanjäljityksestä kerättyjen tietojen perusteella alle 12-vuotiaat saavat koronatartunnan tavallisimmin perhepiiristä ja muusta lähipiiristä.

– Tämä tarkoittaa sitä, että aikuisten rokottaminen suojaa myös lapsia, Sarvikivi sanoo.

Alle 12-vuotiaiden vaikeita tautitapauksia on Suomessa todettu erittäin vähän, ja koronaan liittyviä kuolemia ei toistaiseksi lainkaan. Epidemian aikana kertyneen tiedon valossa lapset sairastavat koronaviruksen aiheuttaman taudin todennäköisimmin lieväoireisena tai oireettomana.

– Alle 12-vuotiaat koronapotilaat eivät ole Suomessa kasvattaneet sairaalahoidon tai terveyspalveluiden kuormitusta huolimatta siitä, ettei heitä ole rokotettu, Sarvikivi sanoo.

Terveydenhuollon rekisteritietojen mukaan 21.11.2021 mennessä sairaaloiden vuodeosastoilla oli hoidettu yhteensä 113 alle 12-vuotiasta lasta. Heistä 56 prosenttia oli alle yksivuotiaita. Koronan takia tehohoidossa oli lokakuun 2021 loppuun mennessä ollut alle viisi alle 12-vuotiasta koko maassa. Pitkittyneiden koronaan liittyvien oireiden vuoksi erikoissairaanhoidossa tutkittu yhteensä yhdeksää alle 16-vuotiasta.

Yhteiskunnan ollessa avoin koronavirus kiertää väestössä samalla tavoin kuin muutkin hengitystievirukset.

– Tärkein keino hillitä epidemiaa on aikuisten rokottaminen. Yli 12-vuotiaista lähes 20 prosenttia on rokottamatta, ja heidän roolinsa epidemian leviämisessä on selvästi suurempi kuin alle 12-vuotiaiden. Nimenomaisesti lapsiin kohdistuvat rajoitustoimet eivät merkittävästi rajoita aikuisten tartuntoja, Sarvikivi sanoo.

Koronan testaussuositusta päivitettiin syyskuussa 2021 niin, ettei alle 12-vuotiaiden testaamista enää automaattisesti suositella lieväoireisissa infektioissa, vaan ainoastaan silloin, kun tiedetään lapsen altistuneen koronalle, kun perheessä on rokottamattomia yli 16-vuotiaita tai on jokin muu erityinen syy epäillä koronavirustartuntaa.

Nyt kun viruskierto on väestössä runsasta, altistumisiakin tapahtuu enemmän, eikä altistumisesta voi aina olla varma.

– Hengitystieoireisen lapsen voi halutessaan testata kotona myös esimerkiksi apteekeissa myytävällä pikatestillä. Jos tulos on positiivinen, se täytyy varmistaa terveydenhuollossa tehtävällä koronatestillä, Sarvikivi neuvoo.

Kotitesti ei korvaa terveydenhuollossa tehtävää koronatestiä. Kotitestin tulosten perusteella ei tehdä hoitopäätöksiä eikä vapauteta tartuntatautilääkärin määräämästä eristyksestä tai karanteenista.

Lue myös: Koronatartunnat lisääntyvät – erikoissairaanhoidon kuormitus kasvaa

Kommentoi Facebookissa