Ammattiliitto Pron lakonuhka väistyi – teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehdoista saatiin sopu

Syntyneiden ratkaisujen piirissä on noin 22 000 toimihenkilöä. (Kuvituskuva Fotolia)

Lakonuhan piirissä olisi ollut vajaat sata teknologiayritystä.

TYÖEHTOSOPIMUKSET Teknologiateollisuuden sekä suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehdoista on löydetty sopu. Näin ollen Ammattiliitto Pron perjantaina alkavaksi ilmoitetut lakot väistyvät ja ylityökiellot päättyvät.

Teknologiateollisuuden työnantajat ja Ammattiliitto Pro ovat hyväksyneet sovittelija Leo Suomaan tekemän sovintoehdotuksen. Teollisuuden toimihenkilöitä koskeva ratkaisu syntyi puolestaan torstai-iltana osapuolten keskinäisissä neuvotteluissa sovittelijan ehdotuksen pohjalta ja hänen johdollaan. Myös tämä neuvottelutulos hyväksyttiin liittojen hallinnoissa.

Syntyneet ratkaisut ovat kaksivuotisia, mutta toisen sopimusvuoden palkoista sovitaan vasta ensi syksynä. Palkkaratkaisuissa ensisijaisena lähtökohtana on, että palkantarkistuksista sovitaan paikallisesti yritysten tilanteet huomioon ottaen. Paikallisissa neuvotteluissa voidaan sopia palkantarkistusten suuruudesta, ajankohdasta ja toteutustavasta.

– Sopimusten saavuttamisen suurimmaksi kompastuskiveksi nousi palkkaratkaisu sekä siihen liittyvä yleiskorotus. Molemmat neuvotteluosapuolet olivat kuitenkin valmiita etsimään ratkaisua, mistä voimme olla tyytyväisiä, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo.

Jos paikallista palkkaratkaisua ei synny, palkkoja tarkistetaan työehtosopimusten niin sanotun perälaudan mukaisesti. Suunnittelu- ja konsulttialalla perälaudan mukaiset yhteensä 1,9 prosentin palkankorotukset jakautuvat seuraavasti: palkkoja tarkistetaan 1.3.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,1 prosentin yleiskorotuksella sekä 0,8 prosentin yritys- tai työpaikkakohtaisella erällä.

Teollisuuden toimihenkilöillä perälaudan mukaiset yhteensä 1,9 prosentin palkankorotukset jakautuvat seuraavasti: palkkoja tarkistetaan 1.3.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,5 prosentin yleiskorotuksella sekä 0,4 prosentin yritys- tai työpaikkakohtaisella erällä.

– Tärkeää on, että lakot voitiin välttää ja yritykset pystyvät keskittymään liiketoimintaansa. Ratkaisut ovat linjassa teknologiateollisuudessa aiemmin syntyneiden sopimusten kanssa. Toivottavasti yrityksissä sovitaan kuitenkin mahdollisimman laajasti yritysten tilanteisiin sopivista yrityskohtaisista palkkaratkaisuista, sanoo työnantajapuolelta neuvotteluja vetänyt johtaja Anne Somer.

Neuvottelujen loppuvaiheessa olivat avoinna vain palkkaratkaisut, sillä osapuolet olivat jo aiemmin sopineet tekstikysymyksistä. Teksteihin tuli teknologiateollisuuden toimihenkilöiden sopimuksessa vain pieniä muutoksia. Suunnittelu- ja konsulttialalla sopimusta uudistettiin niin, että se vastaa aiempaa enemmän ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusta. Ratkaisulla muun muassa laajennettiin työaikajoustojen mahdollisuuksia.

Syntyneiden ratkaisujen piirissä on Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsenyrityksissä noin 22 000 toimihenkilöä. Kaiken kaikkiaan vastaavissa tehtävissä työskentelee työmarkkinoilla noin 34 000 toimihenkilöä.

Ammattiliitto Pro uhkasi aloittaa perjantaina lakon, jonka piirissä olisi ollut vajaat sata teknologiayritystä. Suunnittelu- ja konsulttialalla lakko olisi koskenut kyseisissä yrityksissä tehtävää työtä.

Lue myös: Teknologiateollisuuden työntekijöille työehtosopimus – Teollisuusliiton lakonuhka väistyi

Kommentoi Facebookissa