Teknologiateollisuuden työntekijöille työehtosopimus – Teollisuusliiton lakonuhka väistyi

Syntyneet sopimukset ovat kaksivuotisia, mutta toisen sopimusvuoden palkoista sovitaan vasta ensi syksynä. (Kuvituskuva Fotolia)

Lähtökohtana on, että palkantarkistuksista sovitaan paikallisesti yritysten tilanteet huomioon ottaen.

TYÖEHTOSOPIMUKSET Teknologiateollisuuden työntekijöiden laaja lakko ja ylityökielto väistyvät, sillä Teknologiateollisuuden työnantajat ja Teollisuusliitto ovat hyväksyneet aiemmin saavutetut neuvottelutulokset teknologiateollisuuden työntekijöiden ja malmikaivosten uusista työehtosopimuksista.

Syntyneet sopimukset ovat kaksivuotisia, mutta toisen sopimusvuoden palkoista sovitaan vasta ensi syksynä. Sopimusten mukaan ensisijaisena lähtökohtana on, että palkantarkistuksista sovitaan paikallisesti yritysten tilanteet huomioon ottaen. Paikallisissa neuvotteluissa voidaan sopia niin palkantarkistusten suuruudesta, ajankohdasta kuin toteutustavastakin.

Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei synny, palkkoja tarkistetaan työehtosopimuksen niin sanotun perälaudan mukaisesti. Tässä tapauksessa palkkoja tarkistetaan 1.3.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,5 prosentin yleiskorotuksella sekä 0,5 prosentin yrityskohtaisella erällä.

Osapuolet pääsivät jo ennen lakonuhkaa sopimukseen niin sanotuista tekstikysymyksistä. Sopimuksissa on työnantajan näkökulmasta keskeistä paikallisten sopimismahdollisuuksien lisääntyminen yrityksissä, joissa ei ole valittuna pääluottamusmiestä tai luottamusmiestä.

Teknologiateollisuuden työntekijöiden sopimuksen piirissä on Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsenyrityksissä noin 54 700 työntekijää ja todennäköisen yleissitovuuden kautta kokonaisuudessaan noin 90 000 työntekijää. Malmikaivosten sopimuksen piirissä on kokonaisuudessaan vajaat 2 000 työntekijää.

Myös Ammattiliitto Pro on jättänyt lakkovaroituksen teknologiateollisuuteen sekä suunnittelu- ja konsulttialalle. Näiden uhkien sovittelu on vielä kesken.

Lue myös: Teknologiateollisuuteen syntyi päänavaus – työehtosopimusten piirissä noin 100 000 palkansaajaa

Kommentoi Facebookissa