Berner kikkaili taas konsulttipalkkioilla – sensuroidut selvitykset sisältävät tylyjä arvioita

Liikenneministeri Anne Bernerin suunnitelman on jo hyväksynyt valtioneuvoston talouspoliittinen ministerivaliokunta, eli käytännössä koko hallitus.

Liikenneministeri Anne Bernerin suunnitelman on jo hyväksynyt valtioneuvoston talouspoliittinen ministerivaliokunta, eli käytännössä koko hallitus. (Kuva AOP)

Rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamisen valmisteluaineistoa julkaistiin vahvasti mustattuna.

RAUTATIELIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamiseen liittyvää valmisteluaineistoa ja selvityksiä. Selvityksissä on tarkasteltu muun muassa Suomen liikennevirtoja, junatarjontaa, kalustokiertoa ja ratakapasiteettiin liittyviä kysymyksiä sekä kilpailun avaamisen kokonaistaloudellisia edellytyksiä ja vaatimuksia.

Liikenneministeri Anne Bernerin suunnitelman on jo hyväksynyt valtioneuvoston talouspoliittinen ministerivaliokunta, eli käytännössä koko hallitus.

– Osana hankkeen valmistelua sekä liikenne- ja viestintäministeriö että valtioneuvoston kanslia ovat tilanneet useita konsulttiselvityksiä ja kilpailun avaamisen vaikutuksia on monipuolisesti ennalta arvioitu, ministeri Berner kommentoi.

Tilattujen selvitysten lisäksi valmistelutyötä on tehty ministeriössä, joka on perehtynyt myös muiden maiden kokemuksiin rautatiekilpailun avaamisesta. Valmisteluaineistossa on mukana julkinen versio ministeriön muistiosta talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan.

Tavoitteena hallituksella on parantaa raideliikenteen palvelutasoa sekä kasvattaa rautatieliikenteen osuutta henkilöliikenteessä. VR:n yksinoikeudesta liikennöidä Suomen rataverkolla luovutaan, uudistus toteutetaan vaiheittain. VR-Yhtymä Oy:stä eriytetään kolme erillistä valtionyhtiötä: kalustoyhtiö, kunnossapitoyhtiö sekä kiinteistöyhtiö.

Veturimiesten liitto järjesti elokuun puolessa välissä mielenilmauksen hallituksen omistajaohjauspolitiikkaa vastaan. VR:n omistajaohjauksesta vastaa elinkeinoministeri Mika Lintilä. Veturimiehet eivät vastustaneet kilpailun avaamista, mutta katsoivat, että se tulee tehdä samoilla periaatteilla kuin muillakin toimialoilla.

Päivän Lehden artikkelin asiasta löydät tästä.

Selvitykset sensuroitiin mustalla

Viitatuista selvityksistä Ramboll Finland Oy on tehnyt selvityksen rautateiden henkilöliikenteen alueellisista tarkasteluista. Investointipankki Carnegielta on tilattu kaksi taustaselvitystä. Lisäksi on julkaistu Taloustutkimus Oy:n tekemä kansalaiskysely rautatiekilpailusta. Näistä raporteista on peitetty ne kohdat, jotka ovat julkisuuslain nojalla salassa pidettäviä

Salassa pidettävän määritelmä on vaikeasti todennettavissa, lukija ei voi tietää mitä oikeasti salataan. Esimerkiksi Carnegien molemmat verrattain lyhyet selvitykset ovat niin täynnä sensuroituja suuria mustia laatikoita, että tussinkäyttäjä on tulkinnut lakia lavealla kynällä.

Yleisradio sai asiakirjapyyntönä lisäksi Spring Advisor -konsulttiyhtiön selvityksen valtion omistajaohjausyksiköltä. Myös Yle sai selvityksen sensuroituna, mutta selvinneet asiat olivat tylyä luettavaa.

Konsulttiyhtiö arvioi, ettei kilpailutussuunnitelma täytä edes liikenneministeriön omia tavoitteita. Koko junaliikenteen kilpailuttaminen johtaisi myös sellaisiin mullistuksiin, jotka tulisivat kalliiksi sekä valtiolle että VR:lle, jonka arvosta sulaisi peräti 500 miljoonaa. VR ei pystyisi jatkossa maksamaan enää osinkoja valtiolle.

Jotta kilpailuttamisesta saataisiin hyötyä, valtion tulisi tehdä miljardiluokan investoinnit, esimerkiksi raiteita pitäisi rakentaa lisää. Pääasiassa hyötyjiä olisivat Suomen rautatieliikenteeseen tulevat uudet yhtiöt.

Ristiriitaiset lausunnot hyödyistä saivat Yleisradion toimittajan arvioimaan, että kilpailutuksessa olisi kyse vain poliittisesta ideologiasta.

Liikenneministeriö on julkistanut osan tilaamistaan selvityksistä. Investointipankki Carnegien selvitys näyttää tältä.
Liikenneministeriö on julkistanut osan tilaamistaan selvityksistä. Investointipankki Carnegien selvitys näyttää tältä. (Kuva Carnegie)

Kuinka paljon lipunhinnat laskevat?

Springin arvion mukaan hyötyä alentuneista lipunhinnoista tulisi matkustajille vajaat 20 miljoonaa euroa vuodessa, Ramboll laskee summaksi yli 40 miljoonaa vuodessa.

Esimerkiksi Britanniassa rautatieliikenne yksityistettiin jo 1990-luvulla, mutta se ei laskenut lippujen hintoja. Ruotsissa alettiin kilpailuttaa rautatieliikennettä jo 30 vuotta sitten. Nyt naapurimaamme kansalaisten mielestä junat myöhästelevät, lippujen ostaminen on hankalaa, hinnat ovat kalliita ja radat huonossa kunnossa.

Matkustajamäärät ovat Ruotsissa kuitenkin nousseet. Kannattavimpia vuoroja ovat olleet Tukholman ja Göteborgin sekä Malmön välinen liikenne, siinä liikennöi halpalentoyhtiömäinen erikoispikajuna X2. Suomessa vastaava reitti voisi olla Helsingistä Ouluun. Konsulttien mukaan vilkkaimmille rataosuuksille ei kuitenkaan enää mahtuisi uutta liikennettä.

Suomessa on viitattu myös bussilippujen halpenemiseen Onnibusin tulon myötä. Toisaalta Onnibus ajaa omalla kalustollaan, kilpailutetussa junaliikenteessä kaikki kalusto olisi VR:n. Sitä taas on verrattu sellaiseen kilpailutilanteeseen, jossa kaikki Suomessa toimivat lentoyhtiöt joutuisivat käyttämään Finnairin koneita.

Kikkailua konsulttipalkkioilla

Liikenneministeri Anne Bernerin edellinen suurhanke liikenneverkko aiheutti poliittisen kädenväännön lisäksi myös satojen tuhansien eurojen laskun veronmaksajille. Kaikkiaan konsulttiselvityksistä ja asiantuntijalausunnoista maksettiin 331 497,50 euroa.

Tuolloin suuri osa yrityksistä veloitti summan, joka oli juuri ja juuri alle 30 000 euron määrän. Se oli Julkisten hankintojen kansallinen kynnysarvo vuonna 2016. Päivän Lehti paljasti asian tässä.

Uudet hankintalait tulivat voimaan 1.1.2017, niiden myötä tavaroiden ja palveluiden hankintojen kilpailutusraja nousi 60 000 euroon. Päivän Lehti ennakoi, että jatkossa konsulttilaskut olisivat jälleen hieman alle kyseisen summan. Ja mitä tapahtui.

Valtioneuvoston kanslian tilaamien konsulttiselvitysten hinta ei ole Ylen tiedossa eli mainittu Spring Advisorin selvitys sekä vielä laajempi, kansainvälisen konsulttiyhtiö Bostonin tekemä.

Liikenneministeriö oli tilannut Carnegielta kaksi 25 000 euron selvitystä vuonna 2016, jolloin kilpailutuksen kynnys oli 30 000 euroa ja summat jäävätkin juuri sen alle. Näin kumpaakaan selvitystä ei tarvinnut kilpailuttaa, kun ne on kätevästi pilkottu. Sivuja ensimmäisessä selvityksessä on 19 ja toisessa 13.

Liikenneministeriö tilasi Rambollilta 16 000 euron hintaisen selvityksen vuonna 2016. Tänä vuonna kilpailutusrajan noustua ministeriö tilasi Ylen tietojen mukaan Rambollilta 40 000 euron ja 59 400 euron selvitykset.

Kumpikin on luonnollisesti alle uuden kynnysarvon. Kun suurin summa kikkaillaan 600 euroa alle 60 000 euron kilpailutusrajan, tuntuu se jo kansalaisten aliarvioimiselta.

Kommentoi Facebookissa