Taas epäily kähminnästä – Bernerin konsultit laskuttivat ”sattumalta” samat summat

Liikenneministeri Anne Bernerin liikenneverkkoa yritetään nyt kasata uusin voimin.

Liikenneministeri Anne Bernerin liikenneverkkoa yritetään nyt kasata uusin voimin. (Kuva AOP)

Suurin osa konsulteista veloitti juuri ja juuri hankintalain alittavan 30 000 euroa.

LIIKENNEVERKKO Liikenneministeri Anne Bernerin ajama liikenneverkkoyhtiö kaatui omaan mahdottomuuteensa, mutta edessä ovat vielä jälkiselvittelyt. Hallituskumppaneista kokoomus ja perussuomalaiset eivät nähneet mitä hyötyä valtion teiden yhtiöittäminen toisi – tai mistä Bernerin lupailemat lisärahat syntyisivät, rahojen jakajia kun tulisi vain lisää.

Suuri ongelma oli myös se, että Anne Berner ajoi sitkeästi vain omia ajatuksiaan eikä esimerkiksi tuonut esitystään hallituskumppaneiden pohdittavaksi ennen julkista esittelyä. Siksi hallituskumppaneiden välinen keskustelu jouduttiin käymään kummallisesti tiedotusvälineiden kautta.

Ehkä koko keskustelun kaunein kukkanen luettiin keskustan äänenkannattajan Suomenmaan pääkirjoituksesta, joka julisti otsikossaan kuinka ”Berner sai raukkamaisen kohtelun”. Minkäänlaista syytä ministerin omissa toimissa ei nähdä, vaan ”hallituskumppanit ovat lähteneet vaaralliselle tielle”.

Myös keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä tukee edelleen Anne Berneriä, jonka kanssa liikemiestaustainen pääministeri kokee ilmeisesti jotain samankaltaisuutta toimintatavoissa ja ajattelumaailmassa.

Bernerin runnova tyyli saa kuitenkin kritiikkiä myös virkamieshallinnon taholta.  Liikenneministeri Berner oli asettanut 15.10.2015 aikaisemman työryhmän tehtävänään ”laatia kansallinen toimintakehys liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden markkinoiden kehittämiseksi ja asiaan liittyvän infrastruktuurin käyttöönottamiseksi”.

Kansankielellä tarkoitus oli selvittää, miten vaihtoehtoisten polttoaineiden kuten sähköautojen latausverkosto, paineistetun ja nesteytetyn maakaasun sekä soveltuvin osin myös vedyn jakelu voitaisiin järjestää. Muutamat työryhmän jäsenet ovat todenneet, että eivät koskaan ennen olleet työryhmässä, jossa jäseniä kuunneltiin niin vähän. Työryhmän selvityksestä jätettiinkin eriäviä mielipiteitä jopa valtiovarainministeriön toimesta, Päivän Lehti kirjoitti tapahtuneesta artikkelissaan Tämä on skandaali – Bernerin liikenneverkko livautettiin viime hetkellä raporttiin.

Anne Bernerin hanke aiheutti poliittisen kädenväännön lisäksi myös satojen tuhansien eurojen laskun veronmaksajille. Asiasta kirjoitti ensimmäisenä Suomen Kuvalehti, myös Ilta-Sanomat sai liikenne- ja viestintäministeriöltä yhteenvedon hankkeen tiimoilta, eli listan maksetuista konsulttiselvityksistä ja asiantuntijalausunnoista. Kaikkiaan maksettiin 331 497,50 euroa.

Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojaselle maksettiin asiantuntijapalveluista 20 022,62 euroa, hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpäälle 10 425,98 euroa, ja yleisen oikeustieteen professori Kaarlo Tuorille 8 628,90 euroa.

Suurimmat palkkiot saivat kuitenkin eri alojen asiantuntijoina ja konsultteina toimineet yhtiöt. Asianajotoimisto Bird & Bird laskutti 29 990 euroa, Strafica Oy 29 735 euroa, Gaia Consulting Oy 29 700 euroa, Vision Alliance Partners Oy myös 29 700 euroa, Demos ry 29 000 euroa, NAG Oy 29 000 euroa – toisella momentilla myös 3 600,00 – sekä PricewaterhouseCoopers kahdessa osassa ensin 24 000 euroa ja lisäksi 12 000 euroa.

JT-Con on laskuttanut kolmesti 9 000 euroa eli yhteensä 27 000 euroa. Ihmisten aliarvioimiseksi summat muodostuvat viimeistään siinä kohdassa, kun Transport Systems Catapult Services on laskuttanut sekä 22 496,25 ja 7 498,75 eli yhteensä 29 995 euroa.

Miksi suuri osa yrityksistä on nimittäin veloittanut summan, joka on juuri ja juuri alle 30 000 euron määrän?

Se on Julkisten hankintojen kansallinen kynnysarvo vuonna 2016, kansallinen kynnysarvo tavara- ja palveluhankinnoille, käyttöoikeussopimuksille ja suunnittelukilpailuille on 30 000 euroa. Julkisella hankinnalla tarkoitetaan hankintalaissa kaikkia julkiyhteisön tekemiä hankintoja oman organisaationsa ulkopuolelta, ja annetun summan ylittävät hankinnat tulisi kilpailuttaa.

Ymmärrettävästi asiassa herää varteenotettava epäilys siitä, että konsulteille on sovittu maksettavan juuri ja juuri rajan alittava summa. Mutta samalla voidaan vakavasti epäillä, ovatko kaikkien konsulttien työsuoritteet todellisuudessa vieneet aikaa ja vaivaa keinotekoisen summan edestä.

Uudet hankintalait tulivat voimaan 1.1.2017. Uuden lainsäädännön myötä tavaroiden ja palveluiden hankintojen kansallinen kynnysarvo nousi 60 000 euroon aiemmasta 30 000 eurosta. Ei tarvitse olla suuri ennustaja aavistaakseen, että tulevissa selvityksissä yleisin konsulttien laskuttama veloitus tulee olemaan 59 990 euroa.

  • EDIT 22.10.2017: Linkin uuteen artikkeliin ”Berner kikkaili taas konsulttipalkkioilla” löydät tästä
  • Päivän Lehden muut vuoden 2017 luetuimmat jutut löydät tästä

Liikenne- ja viestintäministeriön tilaamat selvitykset

PricewaterhouseCoopers Oy 24 000,00

PricewaterhouseCoopers Oy 12 000,00

JT-Con 9 000,00

JT-Con 9 000,00

JT-Con 9 000,00

Transport Systems Catapult Services 22 496,25

Transport Systems Catapult Services 7 498,75

Vision Alliance Partners Oy 29 700,00

NAG Oy 29 000,00

NAG Oy 3 600,00

Demos ry 29 000,00

Gaia Consulting Oy 29 700,00

Strafica Oy 29 735,00

WSP Finland Oy 13 700,00

Asianajotoimisto Bird & Bird 29 990,00

***

Tuomas Ojanen 20 022,62

Olli Mäenpää 10 425,98

Kaarlo Tuori 8 628,90

Kommentoi Facebookissa