Antti Rinne esitteli Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelman – ”Painopiste on EU:n globaali ilmastojohtajuus”

Pääministeri Antti Rinne teki ilmoituksen eduskunnalle Suomen EU-puheenjohtajakaudesta.

Pääministeri Antti Rinne teki ilmoituksen eduskunnalle Suomen EU-puheenjohtajakaudesta. (Kuva Laura Kotila/ Valtioneuvoston kanslia)

Suomen puheenjohtajakauden sloganin mukaan tavoitteena on ”Kestävä Eurooppa – kestävä tulevaisuus”.

EU-PUHEENJOHTAJUUS Suomen EU-puheenjohtajakauden prioriteetteja ovat julkistetun ohjelman mukaan yhteisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen, kilpailukykyisempi ja sosiaalisesti eheämpi unioni, EU:n aseman vahvistaminen globaalina ilmastojohtajana sekä kansalaisten kokonaisturvallisuuden takaaminen.

Pääministeri Antti Rinteen mukaan aloittavana EU-puheenjohtajana Suomi vaikuttaa EU:n tulevaisuuteen.

– On meistä itsestämme kiinni, nähdäänkö Suomi pienenä vai suurena EU-maana. Mitä aktiivisempi olemme, sitä suurempana meidät nähdään. EU:n tulevaisuuden tulee olla sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä. Puheenjohtajakautemme sloganin mukaan tavoitteena on Kestävä Eurooppa – kestävä tulevaisuus, pääministeri Antti Rinne sanoi esitellessään ohjelmaa Suomen eduskunnalle.

– Keskeinen Suomen puheenjohtajakauden painopiste on EU:n globaali ilmastojohtajuus. 2020-luvun EU:lla on mahdollisuus täyttää kansalaisten odotukset ottamalla johtajuus ihmiskunnan suurten haasteiden ratkojana. Ilmastonmuutos on näistä keskeisin ja siksi ilmastonmuutoksen torjunnassa ’kyllä, mutta’ -politiikan aika on ohi. Suomessa, EU:ssa ja globaalisti, pääministeri sanoi.

EU:n tulee nostaa profiiliaan globaalina ilmastojohtajana luomalla pitkän tähtäimen ilmastostrategia, jolla EU on hiilineutraali vuonna 2050.

– Kestävyys liittyy myös EU:n yhteisiin arvoihin. Ihmisoikeudet, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo ja oikeusvaltio ovat arvoja, joihin sitoutuminen on EU-jäsenyyden edellytys, pääministeri Rinne jatkoi.

Edistämällä osaamista ja koulutusta, alueellista ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta sekä sukupuolten tasa-arvoa EU luo kestävää kasvua ja hyvinvointia kansalaisilleen.

– EU toimii parhaiten, kun lisäämme ihmisten hyvinvointia ja turvallisuutta ja vähennämme eriarvoisuutta, Rinne sanoi puheessaan.

Suomi on Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana 1.7.–31.12.2019. Suomi toimii puheenjohtajana sekä Brysselissä ja Luxemburgissa pidettävissä neuvoston virallisissa kokouksissa että Suomessa pidettävissä epävirallisissa ministerikokouksissa.

Suomi järjestää kaudellaan kuusi epävirallista ministerikokousta sekä useita virkamiestason kokouksia Helsingissä Finlandia-talossa.

Lue myös: Antti Rinteen hallitus nimitettiin – ”Otamme vakavasti koko ihmiskuntaa uhkaavan ilmastokriisin”

Kommentoi Facebookissa