Arkkipiispan vaalissa edessä toinen kierros – Tapio Luoma ja Björn Vikström jatkoon

Arkkipiispanvaalin paneelissa Ilkka Kantola, Tapio Luoma, Heli Inkinen, Ville Auvinen ja Björn Vikström.

Arkkipiispanvaalin paneelissa Ilkka Kantola, Tapio Luoma, Heli Inkinen, Ville Auvinen ja Björn Vikström. (Kuva Markku Pihlaja)

Vaalin ensimmäisen kierroksen äänestysaktiivisuus oli 92 prosenttia.

ARKKIPIISPA Alustavan ääntenlaskennan mukaan Espoon piispa Tapio Luoma ja Porvoon piispa Björn Vikström menevät jatkoon toiselle vaalikierrokselle Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispan vaalissa.

Tänään käydyssä vaalissa Luoma sai 38 prosenttia ja Vikström 26 prosenttia ehdokkaiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhteenlaskettu äänimäärä jakautui alustavan laskennan mukaan viiden ehdokkaan kesken seuraavasti:

  • Tapio Luoma 259 (38 %)
  • Björn Vikström 179 (26 %)
  • Heli Inkinen 97 (14 %)
  • Ville Auvinen 89,333 (13 %)
  • Ilkka Kantola 58,333 (8,5 %)

Tulokset vahvistetaan tuomiokapitulin istunnossa perjantaina. Vaalin ensimmäisen kierroksen äänestysprosentti oli 92.

Arkkipiispanvaalissa äänioikeutettuja on kaikkiaan 1 530. Äänioikeutettuja ovat arkkihiippakunnan papit ja lehtorit sekä seurakuntien valitsemat maallikkovalitsijat, joita on yhtä monta kuin hiippakunnan äänioikeutettuja pappeja ja lehtoreita. Äänivaltaisia ovat myös kaikki kirkolliskokousedustajat sekä hiippakuntavaltuustojen, tuomiokapitulien ja kirkkohallituksen jäsenet.

Kirkon uudistetun vaalilainsäädännön mukaisesti Turun arkkihiippakunnan äänioikeutettujen äänten painoarvoa vähennetään vaalin tulosta laskettaessa jakamalla äänet kolmella. Uudistuksella on pyritty siihen, että muiden hiippakuntien ja kokonaiskirkon vaikutus arkkipiispan vaalissa on vahvempi arkkipiispan tehtävien ja niiden merkityksen kasvettua.

Toinen vaali käydään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken torstaina 1.3.2018. Ehdokkaat kohtaavat vaalipaneelissa Turun tuomiokirkossa perjantaina 16. helmikuuta kello 16.

Uusi arkkipiispa aloittaa tehtävässään 1.6.2018, kun arkkipiispa Kari Mäkinen jää eläkkeelle. Arkkipiispan virkaan vihkimys järjestetään Turun tuomiokirkossa 3.6.2018.

Kommentoi Facebookissa