Asennetutkimus vahvistaa – vasemmiston ja oikeiston välinen ristiriita jyrkkenee Suomessa

Vasemmistopuolueita äänestävät näkevät yhteiskunnassa enemmän ja voimakkaampia ristiriitoja kuin perinteisten porvaripuolueiden kannattajat. (Kuvituskuva Fotolia)

Myös naisten ja miesten sekä nuorten ja vanhojen väliset jännitteet koetaan nyt entistä vahvemmiksi.

ASENTEET Suomalaisista 66 prosenttia näkee voimakasta ristiriitaa vasemmiston ja oikeiston välillä, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n Arvo- ja asennetutkimuksesta. Vain 15 prosenttia on toista mieltä.

Vasemmiston ja oikeiston vastakkainasettelu nähdään merkittävästi jyrkempinä kuin aiempina vuosikymmeninä. Myös naisten ja miesten sekä nuorten ja vanhojen väliset jännitteet koetaan nyt entistä vahvemmiksi.

Monet suomalaiselle yhteiskunnalle perinteiset vastakkainasettelut ovat kuitenkin viime vuosina lieventyneet. Esimerkiksi tulonjakoa, maahanmuuttoa, syrjäseutuja sekä työmarkkinoita koskevien yhteiskunnallisten jännitteiden koetaan vähentyneen.

– Neljä kansainvälisyyteen ja paikallisuuteen liittyvää ristiriitaa arvioidaan nyt hieman aiempaa lievemmiksi. Ne koskevat syntyperäisten suomalaisten ja maahanmuuttajien, kansallisen ja kansainvälisen kulttuurin, kasvukeskusten ja syrjäseutujen sekä EU-myönteisten ja EU-kriittisten välisiä jännitteitä. Kyseisillä vastakkainasetteluilla on pitkät perinteet, mutta viime vuosina ne ovat liittyneet keskeisesti populismin teemoihin, sanoo EVA:n tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Yhteiskunnallisten ristiriitojen voimakkuus: Muutokset arvioinneissa 2016–2021 (asteikkokeskiarvojen erotukset, yhteiset mittarit). (Kaavio EVA)

Vasemmistopuolueita äänestävät näkevät yhteiskunnassa enemmän ja voimakkaampia ristiriitoja kuin perinteisiä porvaripuolueita, kokoomusta ja keskustaa, äänestävät. Kokoomuksen kannattajat eivät näe ristiriitoja väestön keskiarvoa enempää oikeastaan missään. Keskustan kannattajien parissa suurin huoli on ristiriita kasvukeskusten ja syrjäseutujen välillä.

– Perussuomalaisten kannattajat näkevät poliitikkojen ja kansan välisen ristiriidan erityisen voimakkaana. SDP:n ja vasemmistoliiton kannattajien joukossa pidetään puolestaan työnantajien ja työntekijöiden välistä ristiriitaa erityisen voimakkaana verrattuna koko väestön näkemyksiin, sanoo EVA:n ekonomisti Sanna Kurronen, analyysin Sukset ristissä toinen kirjoittaja.

Tulokset perustuvat 2 042 henkilön antamiin vastauksiin. Virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 24.9.–7.10.2021. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä.

Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. EVA:n Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Lue myös: Suurempi osa suomalaisista kokee olevansa oikeistolaisia – vihreät mieltävät itsensä vasemmistoon

Kommentoi Facebookissa