Asiakkaat kokevat olevansa turvassa turvakodissa – ”Lapset antoivat useimmin hymynaaman”

Myös lapsilta kysytään palautetta turvakodissa oleskelusta, sillä lähes puolet turvakotien asiakkaista on lapsia.

Myös lapsilta kysytään palautetta turvakodissa oleskelusta, sillä lähes puolet turvakotien asiakkaista on lapsia. (Kuvituskuva Fotolia)

Turvakotipaikkojen määrä kasvaa ja Suomessa on nyt 29 turvakotia.

TURVAKOTI Turvakotien asiakkaat ovat pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Parhaat arviot asiakkaat antoivat turvallisuuden tunteesta palvelun aikana, palvelun luottamuksellisuudesta sekä turvakodin sopivasta sijainnista.

Asiakkaiden antama kokonaisarvio palvelusta oli viime vuonna 4,8/5. Tiedot selviävät turvakodeissa kerätystä asiakaspalautteesta.

Suomalaisista 92 prosenttia asuu alle tunnin matkan päässä turvakodista. Saadun palautteen perusteella eniten kehitettävää on turvakotipalvelun löydettävyyden parantamisessa. Myös lapsilta kysytään palautetta turvakodissa oleskelusta. Lähes puolet turvakotien asiakkaista on lapsia.

– Kuten aikaisempinakin vuosina, lapset antoivat hymynaaman useimmin turvakodin turvallisuudentunteesta. Kaikkiaan 86 prosenttia vastanneista lapsista koki olonsa turvalliseksi. Sen sijaan omista asioista puhuminen koettiin toisinaan vaikeaksi, sillä hymynaaman antoi 66 prosenttia lapsista, kuvailee THL:n erityisasiantuntija Suvi Nipuli.

Turvakodit ovat syksystä 2016 lähtien keränneet asiakkailtaan systemaattisesti palautetta. Asiakkaiden antama palaute kerääntyy THL:lle, ja sitä hyödynnetään turvakotipalvelujen kehittämisessä. Viime vuonna aikuisten kyselyyn vastasi noin 970 asiakasta. Lasten kyselyyn vastasi hieman yli 300 asiakasta. Palautekyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista.

Keski-Uudenmaan turvakoti avasi ovensa asiakkaille 11. helmikuuta 2020. Eri puolilla Suomea on nyt 29 turvakotia, joissa on kevään loppuun mennessä yhteensä 211 perhepaikkaa.

Eduskunnan joulukuussa 2019 myöntämän lisärahoituksen ansiosta keväällä tulee haettavaksi rahoitusta myös uusien turvakotien etäyksikköjen perustamiseen. Turvakodin etäyksikkö on tarkoitettu ratkaisuksi harvaan asuttujen alueiden turvakotipalvelujen tarpeeseen.

– Turvakodin etäyksikkö on yksittäinen asiakaspaikka tai yksittäisiä asiakaspaikkoja, joita etäyksiköstä vastaava palveluntuottaja tuottaa yhteistyössä nimetyn turvakodin kanssa. Etäyksikkö on sijoitettu toiminnassa olevan, ympärivuorokautisen sosiaali- tai terveyspalvelun yhteyteen, sanoo turvakotitoiminnasta vastaava kehittämispäällikkö Joonas Peltonen.

Harvaan asutuilla alueilla etäturvakoti mahdollistaa turvan ja psykososiaalisen tuen tarjoamisen pitkistä välimatkoista riippumatta.

– Mahdollisia sijainteja etäyksiköille ovat esimerkiksi Kainuu, Pohjois-Pohjanmaan itäosa sekä Lounais-Lappi, Nipuli sanoo.

THL:n ennakkotietojen mukaan vuonna 2019 turvakotiin hakeutui 5 220 asiakasta. Vahvistetut asiakastilastot julkaistaan kesäkuussa. Asiakasmäärä näyttää kasvaneen noin 3 prosenttia, sillä vuonna 2018 turvakodeissa oli yhteensä 5 063 asiakasta.

– Asiakasmäärän kasvu oli maltillista ottaen huomioon, että vuosina 2017-2018 asiakasmäärä kasvoi peräti 17 prosenttia, Peltonen arvioi.

Lue myös: Turvakoti tarjoaa suojaa lähisuhdeväkivallan uhreille – mutta miehistä vain joka toinen hakeutuisi turvakotiin

Kommentoi Facebookissa