Avunsaajien määrä moninkertaistui – Pelastakaa Lapset auttoi vähävaraisten perheiden lapsia lähes 1,3 miljoonalla eurolla

Antamalla köyhille lapsille samoja mahdollisuuksia kuin heidän ikätovereillaan on, lapset saavat uskoa siihen, että he voivat pärjätä elämässä ja katkaista köyhyyden kierteen.

Antamalla köyhille lapsille samoja mahdollisuuksia kuin heidän ikätovereillaan on, lapset saavat uskoa siihen, että he voivat pärjätä elämässä ja katkaista köyhyyden kierteen. (Kuva Fotolia)

Avun saajia oli kahdeksan kertaa aiempaa enemmän, suurta nousua selittää ruokalahjakorttien jakaminen.

VÄHÄVARAISUUS Yli 22 000 lasta sai viime vuonna Suomessa Pelastakaa Lasten tukea. Apua annettiin lähes 1,3 miljoonalla eurolla ruoka-apuna, oppimateriaali- ja harrastustukena sekä mentorointina.

Eväitä Elämälle -ohjelman kautta ohjattu tuki on tarkoitettu lapsille, joiden yhdenvertaiset mahdollisuudet ovat uhattuina perheen taloudellisen tilanteen tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.

Koronapandemia on ollut erityisen raskas niille perheille, jotka olivat haavoittuvassa asemassa jo ennen koronaa. Köyhyys koskettaa Suomessa yli 120 000 lasta. Pelko on, että köyhyydestä kärsivien lasten määrä kasvaa koronakriisin myötä. Lapsen elämässä köyhyys vaikuttaa muun muassa koulunkäyntiin, vapaa-ajan mahdollisuuksiin ja kaverisuhteisiin. Seuraukset voivat ulottua pitkälle tulevaisuuteen.

Pelastakaa Lasten asiantuntijan mukaan myös koronakriisin keskellä on erittäin tärkeää, että lapsilla on mahdollisuuksia harrastaa. Harrastuksiin pääseminen ei saisi olla kiinni perheen varallisuudesta, sillä niillä on erittäin suuri merkitys lapsen kehitykselle.

– Perheen vähävaraisuus ei saa olla este harrastamiselle, sillä harrastukset vahvistavat lapsen itsetuntoa ja sosiaalisia suhteita. Tämä on tärkeää huomioida esimerkiksi kunnissa, joiden tulee järjestää lapsille ja nuorille edullista harrastustoimintaa heti kun koronatilanne sen sallii, sanoo lapsiköyhyysasiantuntija Aino Sarkia Pelastakaa Lapsista.

Viime vuonna Pelastakaa Lasten tukea sai maassamme yli 22 000 lasta, kun edellisenä vuonna luku oli lähes 2500 lasta. Suurta nousua selittää viime vuonna aloitettu ruokalahjakorttien jakaminen, jolla ruoka-apua sai vuoden aikana yli 8 000 perhettä ja lähes 20 000 lasta.

Tukea jaettiin Pelastakaa Lasten viiden aluetoimiston ja 59 paikallisyhdistyksen kautta. Tukemiseen käytettiin kaiken kaikkiaan reilu 1 285 000 euroa, joka jakautui ruoka-apuun, oppimateriaalitukeen, harrastustukeen ja mentorointiin. Keskimääräinen tukisumma harrastusten osalta oli 211 euroa ja oppimateriaalien 321 euroa.

Vaikka tukea saaneiden määrä kasvoi edellisvuodesta, vuoden 2020 oppimateriaalituki- ja harrastustukihakemusten oli määrä niin suuri, ettei tukea pystytty myöntämään kaikille hakijoille.

Lue myös: Yhä useampi lapsiperhe avun tarpeessa – koronakriisi on lisännyt lasten ja nuorten eriarvoistumista

Kommentoi Facebookissa