Berner keskusteli oikeuskanslerin kanssa – kahden rautatieyhtiön perustaminen seuraavalle hallitukselle

Anne Bernerin ajama Pohjolan Rautatiet Oy voi perustaa kuitenkin Rail Baltica -yhtiön, kalustoyhtiön ja kiinteistöyhtiön.

Anne Bernerin ajama Pohjolan Rautatiet Oy voi perustaa kuitenkin Rail Baltica -yhtiön, kalustoyhtiön ja kiinteistöyhtiön. (Kuva Laura Kotila/ Valtioneuvoston kanslia)

Pohjolan Rautatiet Oy:n kahden tytäryhtiön perustaminen siirtyy eteenpäin.

TOIMITUSMINISTERISTÖ Kun Juha Sipilän hallitus erosi, ja se jatkaa tehtävissään toimitusministeristönä uuden hallituksen nimittämiseen asti, aiheutuu asiasta muutakin kuin korkeiden virkanimitysten jäädyttäminen. Näin linjasi oikeuskansleri:

”Toimitusministeristön katsotaan voivan hoitaa välttämättömät juoksevat rutiiniasiat ja sellaiset kiireelliset asiat, joiden ratkaisua ei voida siirtää uudelle hallitukselle. Toimitusministeristö ei enää toteuta hallitusohjelmaa.”

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on keskustellut oikeuskansleri Tuomas Pöystin kanssa uuden valtionyhtiön Pohjolan Rautatie Oy:n tytäryhtiöiden kohtalosta. Pohjolan Rautatiet Oy on helmikuussa perustettu Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö rautatietoimialan kehittämiseksi ja suurten raideliikenneinvestointien edistämiseksi.

Valtioneuvosto päätti yhtiön perustamisen jälkeen luovuttaa sille Neste Oyj:n osakkeita, jotka yhtiö myi heti noin 105 miljoonalla eurolla. Rahoilla oli tarkoitus pääomittaa hankeyhtiö Suomi-rataa 16 miljoonalla eurolla, hankeyhtiö Turun tunnin junaa 10 miljoonalla eurolla, kalustoyhtiötä 71 miljoonalla eurolla ja Rail Baltica -yhtiötä kahdella miljoonalla eurolla.

– Suomi-rataa ja Turun tunnin rataa edistävien tytäryhtiöiden osakassopimukset on neuvoteltu jo valmiiksi yhdessä Helsingin, Tampereen, Vantaan, Espoon ja Turun kanssa. Suomi-radan osakassopimus olisi mahdollistanut Hämeenlinnan, Riihimäen ja muiden kaupunkien liittymisen mukaan sopimukseen, sanoo ministeri Berner.

Liikenne- ja viestintäministeriö voi oikeuskanslerin mukaan jatkaa Suomi-radan ja Turun tunnin junan mahdollistavien hankeyhtiöiden valmistelua, mutta yhtiöiden osakassopimukset hyväksyy seuraava hallitus. Tytäryhtiöitä ei ole vielä perustettu.

– Rahoitus yhtiöiden käynnistämiseen olisi ollut valtiolta ja kunnilta yhteensä 30 miljoonaa euroa Suomi-radan osalta sekä 20 miljoonaa euroa Turun tunnin junan osalta, toteaa Berner.

Suomi-rataa ja Turun tunnin junaa edistävien Pohjolan Rautatiet Oy:n tytäryhtiöiden perustaminen siirtyy näin ollen seuraavan hallituksen päätettäväksi. Sen sijaan Pohjolan Rautatiet Oy voi perustaa Rail Baltica -yhtiön, kalustoyhtiön ja kiinteistöyhtiön.

Hankeyhtiömallia oli tarkoitus hyödyntää jatkossa myös Itäradan nopeuttamisessa.

– Itäradan osalta oli jo löytynyt yhteisymmärrys maakuntaliitoissa. Myös keskustelut kaupunkien kanssa ovat edenneet. Niitä on käyty Porvoon, Kouvolan, Lappeenrannan, Imatran, Joensuun, Mikkelin, Pieksämäen, Kuopion, Iisalmen ja Kajaanin kanssa, ministeri Berner sanoo.

Lue myös: Ministeri Anne Berner – ensimmäinen Suomen hallituksen jäsen veroparatiisiyhtiössä

Kommentoi Facebookissa