Yksi korkea virkamies saa paikan – Sipilän toimitusministeristö voi nimittää tiedusteluvalvontavaltuutetun

Oikeusministeriö on valmistellut tiedusteluvalvontavaltuutetun nimittämistä.

Oikeusministeriö on valmistellut tiedusteluvalvontavaltuutetun nimittämistä. (Kuva Laura Kotila/ Valtioneuvoston kanslia)

Virkaa varten haastateltavat on valittu ja esitys pyritään saamaan valmiiksi maaliskuun aikana.

NIMITYKSET Kun pääministeri Juha Sipilän hallituksesta tuli eronsa johdosta toimitusministeristö, se ei ollut vielä ehtinyt nimittää kaikkia suunniteltuja korkeita virkamiehiä virkaansa ennen hallituskauden loppua.

Nimittämättä on muun muassa STM:n kansliapäällikkö, ja kesken jäi valtion vienninedistämisorganisaatio Business Finlandin toimitusjohtajan pitkälle viety nimitysprosessi. Nimittämättä on myös siviili- ja sotilastiedustelun laillisuusvalvontaa hoitava tiedusteluvalvontavaltuutettu.

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin mukaan vakiintuneesti on katsottu, että toimitusministeristö ei voi päättää nimittämisestä korkeimpiin valtion virkoihin. Toimitusministeristön toimivallan rajat on kuitenkin jokaisessa yksittäistapauksessa erikseen harkittava asiaa valmistelevassa ministeriössä.

Oikeusministeriö on valmistellut tiedusteluvalvontavaltuutetun nimittämistä. Virkaa varten haastateltavat on valittu ja virkamiesesitys nimityksestä pyritään saamaan valmiiksi maaliskuun aikana. Oikeusministeriö on myös varmistanut oikeuskanslerilta, että toimitusministeristö voi nimittää tiedusteluvalvontavaltuutetun. Valtuutetun virassa korostuu ei-poliittinen valvonta ja sen uskottavuus. Valtuutetun nimittää valtioneuvosto.

Uusi tiedusteluvalvontavaltuutettu toimii tietosuojavaltuutetun toimiston yhteydessä ja on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton. Valtuutettu valvoo tiedustelutoiminnan lainmukaisuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa.

Tiedustelutoiminnan valvontaa koskeva laki tuli voimaan helmikuussa ja eduskunta hyväksyi siviili- ja sotilastiedustelua koskevat lait maanantaina. Lakien voimaantulo edellyttää, että laillisuusvalvonta on järjestetty eli tiedusteluvalvontavaltuutettu on aloittanut tehtävänsä.

Lue myös: Hallitus ei ehtinyt tehdä kaikkia korkeita virkanimityksiä – ”Näistä nimityksistä tulisi pidättäytyä”

Kommentoi Facebookissa