Caruna vastaa jälleen: ”Hintamuutokset perustuvat toimitusvarmuuden parantamiseen”

Caruna on Suomen suurin sähkönsiirtoon keskittyvä yritys.

Caruna on Suomen suurin sähkönsiirtoon keskittyvä yritys. (Kuva AOP)

Sähkönsiirtoyhtiö Caruna vastaa uudelleen Seppo Konttisen kolumniin koskien sähkön siirtohinnoittelua.

VASTINE Seppo Konttinen jatkaa keskustelua Suomen sähkönjakelusta. Hän väittää, että verkonparannusinvestoinnit maksatetaan suoraan asiakkailla.

Olipa kyse vapailla tai säännellyillä markkinoilla toimivasta yrityksestä, niin investoinnit rahoitetaan lainarahoituksella, omistajien rahoituksella tai myynnistä saatavilla tuotoilla. Näin on nytkin, kun Suomen sähköjakeluverkkoa uudistetaan. Uudistamiseen ei käytetä verovaroja tai valtion tukia.

Carunalla oli noin 3,1 miljardia euroa lainaa vuoden 2017 lopussa. Omistajien sijoittamia pääomia tästä oli noin 1 miljardi. Tarkemmat tiedot löytyvät Carunan vuosikertomuksesta.

Konttinen ihmettelee myös Carunan maksamia veroja. Vuosina, jolloin yhtiön tulos on ollut tappiollinen merkittävien investointien vuoksi, yhteisöveroja ei ole maksettu.

Carunan omistavat ulkomaalaiset ja suomalaiset eläke- ja sijoitusyhtiöt, jotka ovat sijoittajina pitkäjänteisiä ja vastuullisia, ensisijaisesti eläkeläisten eläkevaroja sijoittavia yhteisöjä. Caruna noudattaa täysin Suomen lainsäädäntöä eikä omistajuudella ole tekemistä hintamuutoksiin, vaan ne perustuvat toimitusvarmuuden parantamiseen, josta eduskunta sääti lailla vuonna 2013. Kuten jo edellisessä vastineessamme totesimme, niin myös Suomen valtion pääosin omistama kantaverkkoyhtiö Fingrid ja monet muut sähkönjakeluyhtiöt ovat joutuneet korottamaan hintojaan voimakkaasti investointien johdosta.

Energiavirasto valvoo sähkönjakeluyhtiöiden toimintaa eikä ylihinnoittelu ole mahdollista. Jos yhtiö kerää tuottoa yli sallitun määrän nelivuotisella valvontajaksolla, niin ylijäämä on automaattisesti otettava huomioon seuraavan valvontajakson hinnoittelussa.

Konttinen on siinä oikeassa, että sähköverot ovat kohonneet merkittävästi. Verot, sisältäen arvonlisäveron, ovat nousseet 265 % vuosina 1997–2017. Samaan aikaan sähkönjakelumaksut ovat nousseet 55 % (Lähde: Energiateollisuus ry).

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Anna Pirilä

Caruna

Lue myös: Sähkönsiirtoyhtiöt voivat monopoliasemassa maksattaa investoinnit suoraan asiakkaillaan – Carunan kootut selitykset, osa 2

Kommentoi Facebookissa