Ei vain sote mutta myös jäte – kuntien jätemarkkinat ovat avautumassa yrityksille

Suomalaisessa jätehuollossa on keskusteltu paljon kierrätyksestä, mutta nyt myös yksityistämisestä.

Suomalaisessa jätehuollossa on keskusteltu paljon kierrätyksestä, mutta nyt myös yksityistämisestä. (Kuva Fotolia)

Suomen Yrittäjien mielestä markkinat on avattava 12 vuoden siirtymäaikaa nopeammin.

TALOUS Ympäristöministeriö julkaisi tiistaina esityksen, jossa ehdotetaan jätemarkkinoiden avaamista yksityisille jätehuollon yrityksille. Asumisessa syntyvät kuntalaisten jätteet jäisivät kuitenkin edelleen kuntien hoidettavaksi. Asia on myös pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa.

Suomen Yrittäjät toteaa, että kuntien yksityisoikeuksien poistaminen, markkinoiden avaaminen ja yrittäjyyden edistäminen jätehuollossa on oikea suunta.

– Vaadimme siirtymäaikojen lyhentämistä. Muuten uudistus on hyvä, lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Jätetoimialalla on pitkään kiistelty siitä, kuinka paljon kuntaomisteiset isot yhtiöt voivat kilpailla etuoikeutetussa asemassa yksityisten pienten yritysten kanssa samoista asiakkaista. Käytännössä kyseessä on keskustelu hankintalainsäädännön sidosyksikkömääritelmistä, joiden mukaan kuntayhtiö voi kilpailla yritysten kanssa asiakkaista liikevaihdostaan enintään viiden prosentin tai 500 000 euron edestä.

Ympäristöministeriö esittää, että jätetoimialalla tulisi poiketa hankintalain säännöksistä – Suomen Yrittäjien mielestä pienten yritysten vahingoksi. Erityisen ongelmallisen voidaan pitää ehdotettua siirtymäsäännöstä, jonka mukaan kuntayhtiöt voivat kilpailla yritysten kanssa kymmenen prosentin siivulla aina vuoteen 2030 saakka. Siirtymäajan jälkeen määritelmä palautuisi viiteen prosenttiin.

– Ministeriö siis esittää jätetoimialalle sellaista kilpailua vääristävää lainsäädäntöä, jota ei ole pidetty mahdollisena millään toisella toimialalla, Tiina Toivonen konkretisoi.

Sen sijaan kokoluokaltaan monikymmenkertaisella sote-toimialalla siirtymäsäännös ulottuu vain vuoden 2021 loppuun.

– Vaadimme, että jätehuollossa on samat pelisäännöt kuin muilla toimialoilla. Esitetty 12 vuoden siirtymäaika on perusteettoman pitkä. Sitä on lyhennettävä niin, että viiden prosentin sidosyksikkörajaa ryhdytään noudattamaan vuoden 2020 alussa, Toivonen sanoo.

Suomen Yrittäjien mukaan suurten kuntaomisteisten osakeyhtiöiden pitää olla laissa samalla viivalla pienten yritysten kanssa, kun toimitaan kunnan vastuun ulkopuolella ja kilpailuilla markkinoilla. Yrittäjät pitää myös tärkeänä, että ympäristöministeriössä valmisteilla oleva jätehuollon sähköinen markkinapaikka-alusta saa riittävän rahoituksen.

– Hanke on hyvä ja se kannattaa toteuttaa jo ensi vuonna. Valmistuessaan se avaisi kilpailua, parantaisi kuntalaisten jätehuollon palveluja sekä alentaisi näin kustannuksia. Riittävää kunnianhimoa aikatauluihin tarvitaan, jotta tavoite saattaa Suomi kiertotalouden kärkimaaksi vuoteen 2025 mennessä toteutuisi.

Kommentoi Facebookissa