Elinsiirron saanut Suomessa jo 500 lasta – isä tai äiti on luovuttaja puolessa munuaisensiirroista

Maksan- ja sydämensiirroissa eloonjäämisosuus on noin 70 prosenttia, mikä on myös korkeaa kansainvälistä tasoa.

Maksan- ja sydämensiirroissa eloonjäämisosuus on noin 70 prosenttia, mikä on myös korkeaa kansainvälistä tasoa. (Kuva Fotolia)

Munuaisensiirtolapsista 10 vuoden kuluttua on elossa 95 prosenttia, tulos on huippuluokkaa.

TERVEYS Helsingin Lastenklinikalla tehtiin syyskuussa elinsiirto viidennelle sadalle lapsipotilaalle. Vuosittain elinsiirtoja tehdään lapsille 15–25. Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala HYKS on pääkaupunkiseudun sairaanhoidosta vastaava keskussairaala, joka vastaa valtakunnallisesti aikuisten ja lasten elinsiirroista.

Elinsiirron saavista lapsipotilaista 30 prosenttia tulee HYKS:n erityisvastuualueelta; muiden yliopistosairaaloiden vastuualueilta tulee 70 prosenttia potilaista. Vuonna 2016 siirtoleikkauksia oli 21, joista munuaisensiirtoja oli 14, maksansiirtoja 3 ja sydämensiirtoja 4. Lapsille tehdään myös keuhkon- ja suolensiirtoja, joiden tarve on kuitenkin vähäinen. Runsaalle kymmenelle lapselle on samanaikaisesti siirretty sekä maksa että munuainen hyvin tuloksin.

Suomalaisista munuaisensiirtolapsista 10 vuoden kuluttua on elossa 95 prosenttia ja munuaisensiirtotulokset ovatkin eurooppalaisessa vertailussa huippuluokkaa. Maksan- ja sydämensiirroissa eloonjäämisosuus on noin 70 prosenttia, mikä on myös korkeaa kansainvälistä tasoa.

Elinsiirtoon liittyvän anestesia-, leikkaus- ja jälkihoidon sijoittaminen valtakunnallisesti yhteen yksikköön Lastenklinikalle on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi. Tämä turvaa joustavan yhteistyön aikuisten siirtoyksiköiden kanssa. Alkuvaiheen jälkeen potilaiden voinnin ja lääkityksen seurannassa keskeistä on oman yliopistosairaalan ja Lastenklinikan yhteistyö.

Elinsiirtojen viimeaikaisina kehitysaskelina voidaan pitää sydämen- ja munuaisensiirroissa ABO-veriryhmärajojen ylittämistä, jolla edesautetaan siirteiden saamista ja odotusaikojen lyhenemistä. Lastenklinikalla on toistaiseksi tehty neljä ABO-sydämensiirtoa, jotka ovat sujuneet hyvin.

Hyljinnänestolääkkeiden käytössä sekä infektioiden ja hyljintäreaktion diagnosoinnissa on myös edistytty, minkä ansiosta siirteet toimivat aikaisempaa paremmin.

Suuri osa lasten elinsiirteistä saadaan aivokuolleelta aikuisluovuttajalta, mutta noin puolessa lasten munuaisensiirroista luovuttajana toimii isä tai äiti. Toisen munuaisen luovuttaminen on turvallista eikä aiheuta luovuttajalle ongelmia.

Elinsiirteiden luovutustoiminta edellyttää HYKS:n elinsiirtotoimiston ja keskussairaaloiden tehokasta yhteistyötä. Pohjoismaiden välinen yhteistyö on tärkeää, kun lapsipotilaalle haetaan siirrettä kiireellä. Suomalaisilla on myönteinen asenne elinsiirtoihin, mitä potilasjärjestöt pyrkivät tiedottamisen kautta tuomaan esille.

HYKS Lasten ja nuorten sairaudet hoitaa potilaita lastentautien, lastenkirurgian, lastenneurologian ja lastenpsykiatrian aloilta. Potilaita on vuosittain yli 60 000. Valtakunnallisten hoitovastuiden lisäksi HYKS:ssä hoidetaan erilaisia erityisen vaikeita potilastapauksia kaikkialta Suomesta. Elinsiirtopotilaat hoidetaan jatkossa uudessa lastensairaalassa, jonka toiminta käynnistyy syksyllä 2018.

Kommentoi Facebookissa