EU asetti uusia pakotteita Venäjän toiminnan johdosta – Putin ja Lavrov lisättiin pakotelistalle

Euroopan unionin jäsenmaat hyväksyivät pakotteet perjantaina 25. helmikuuta ja ne ovat tulleet voimaan. (Kuva Fotolia)

Tullin mukaan Venäjän kauppaa käy yli 2000 yritystä ja noin neljänneksellä toiminta saattaa olla vientipakotteiden alaista.

UKRAINA Venäjä aloitti 24. helmikuuta täysimittaisen sotilaallisen hyökkäyksen useasta eri suunnasta Ukrainaa vastaan. Venäjän toiminta rikkoo YK:n peruskirjaa ja kansainvälistä oikeutta.

Euroopan unioni reagoi Venäjän hyökkäykseen asettamalla sille yhdessä läheisten kumppaneiden kanssa laajoja pakotteita, samalla täydentäen 23. helmikuuta hyväksymiään päätöksiä Venäjän toiminnan vastaisista EU-pakotteista.

Henkilöpakotteita laajennettiin merkittävästi, ja ne koskevat sekä venäläisiä että valkovenäläisiä henkilöitä. Kyse on varojen jäädytyksistä sekä matkustus- ja kauttakulkurajoituksista. Nyt pakotelistalle lisättyjen joukossa on Venäjän kansallisen turvallisuusneuvoston ja duuman jäseniä sekä Valko-Venäjän asevoimien edustajia.

Pakotelistalle lisättiin myös presidentti Vladimir Putin ja ulkoministeri Sergei Lavrov, joita koskee varojen jäädytys. Valko-Venäjä katsotaan osalliseksi, koska sen aluetta on käytetty Ukrainaa vastaan kohdistuneeseen hyökkäykseen. Henkilöpakotteiden kriteerejä myös muutettiin niin, että pakotteet voidaan kohdistaa henkilöihin, jotka ovat tukeneet Venäjän hallituksen toimintaa tai hyötyneet siitä. Euroopan unionin jäsenmaat ovat valmiita keskustelemaan lisäpakotteista.

EU asetti myös uusia sektorikohtaisia talouspakotteita, joilla on ankarat ja välittömät taloudelliset vaikutukset Venäjään. Rahoitussektorilla pakotteita laajennettiin koskemaan uusia rahoituslaitoksia, Venäjän valtio-omisteisia yrityksiä ja rahoitusvirtoja Venäjältä Euroopan unioniin.

Energiasektorilla asetettiin vientikielto tietyille öljynjalostukseen käytettäville tuotteille ja teknologioille. Liikennesektorin pakotteilla asetettiin vientikielto lentokoneille sekä niiden varaosille. Vientilupaa vaativien kaksikäyttötuotteiden listaa laajennettiin ja asetettiin uusia vientikieltoja.

Tullin tehtävänä on toimeenpanevana viranomaisena hoitaa vientipakotteiden valvontaa, mikä tehdään osana yritysten tullimenettelyjä. Uudet vientipakotteet on kohdennettu korkeateknologian osalta erityisesti sotilasteknologian kehittämiseen mahdollisesti käytettävien tavaroiden ja komponenttien valvontaan. Pakotteiden kohteena on muun muassa myös ilmailuteollisuus ja niin ikää vientilupaa vaativien kaksikäyttötuotteiden osalta asetettiin uusia vientikieltoja.

– Hoidamme vientipakotteiden valvonnan tietopohjaisesti mahdollisimman pitkälle, mutta pakotteiden valvonnalla on väistämättä myös vaikutusta viennin ja rajaliikenteen sujuvuuteen. Venäjän kauppaa käy yli 2000 yritystä ja meidän arviomme mukaan niistä noin neljännes käy sen tyylistä kauppaa, mikä saattaa olla näiden vientipakotteiden alaista, sanoo valvontaosaston johtaja Sami Rakshit.

Luvanvaraisiksi asetettuja vientejä ei saa suorittaa ilman voimassa olevaa vientilupaa. Yleisemminkin vientiyritysten tulee varmistaa lainsäädännön noudattaminen toiminnassaan kokonaisuudessaan.

Lue myös: Yksi suomalainen on onnistunut pysäyttämään Putinin – Venäjä uskoo tunnetusti vain voimaan

Kommentoi Facebookissa