EU:n elpymispaketti vaatii eduskunnassa kahden kolmasosan enemmistön – keskusta äänesti opposition mukana

Perustuslakivaliokunnan mielestä kokonaisuutta voi pitää sellaisena uutena toimintamenojen rahoitusjärjestelynä, johon Suomi ei ole antanut suostumustaan.

Perustuslakivaliokunnan mielestä kokonaisuutta voi pitää sellaisena uutena toimintamenojen rahoitusjärjestelynä, johon Suomi ei ole antanut suostumustaan. (Kuva Eduskunta)

Perustuslakivaliokunnan lausunto hyväksyttiin äänin 9–8, päätöksestä jätettiin eriävä mielipide.

ELPYMISPAKETTI Perustuslakivaliokunta on antanut lausunnon hallituksen esityksestä Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen hyväksymisestä. EU:n elpymisrahaston toteuttamiseen liittyvä päätös tulee voimaan, kun kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet sen.

Valiokunnan mielestä järjestelyn kokonaisuutta voi pitää sellaisena uutena toimintamenojen rahoitusjärjestelynä, joka yleistyessään uhkaisi talousarviolle perussopimuksessa osoitettua asemaa ja johon Suomen ei voitaisi katsoa antaneen liittymissopimuksen tai myöhempien sopimusmuutosten käsittelyssä suostumustaan.

Perustuslakivaliokunnan mielestä nyt arvioitavassa kokonaisuudessa poiketaan kansallisen perustuslain kannalta merkityksellisellä tavalla vakiintuneista Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisista unionin taloudenhoidon periaatteista.

Asiassa tehtävät merkittävät uudet tulkinnat muuttavat unionin keskeisiä toimintaperiaatteita tavalla, jonka voidaan ajatella asiallisesti rinnastuvan siihen, että EU:n lainsäädäntöön sisällytetään merkittäviä uusia menettelyjä tai elementtejä, joita Suomi ei ole hyväksynyt perussopimusten voimaansaattamisen yhteydessä.

Kyse on siten merkittävään toimivallan siirtoon Euroopan unionille tosiasiallisesti rinnastuva järjestely, ja sitä koskeva ehdotus on eduskunnassa hyväksyttävä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Juttuvinkki: Näin Suomi käyttää tulevan EU-rahoituksensa – miljardi euroa ohjataan ilmastohankkeisiin

Elpymispaketissa EU valtuuttaa komission hankkimaan lainaa rahoitusmarkkinoilta enintään 750 miljardia euroa. Rahoista 390 miljardia euroa annetaan jäsenvaltioille vastikkeettomina avustuksina ja lainojen enimmäismäärä on 360 miljardia euroa.

Lausunto ei ole yksimielinen. sillä perustuslakivaliokunta äänesti käsittelyn pohjasta äänin 9–8.  Oppositiopuolueet ja keskusta kannattivat kahden kolmasosan enemmistön vaatimusta. Lausuntoon sisältyy valiokunnan puheenjohtajan Antti Rinteen, edustaja Outi Alanko-Kahiluodon, edustaja Bella Forsgrénin, edustaja Jukka Gustafssonin, edustaja Maria Guzeninan, edustaja Anna Kontulan, edustaja Johannes Koskisen ja edustaja Mats Löfströmin yhteinen eriävä mielipide.

Eriävän mielipiteen mukaan omien varojen päätöksessä on kysymys ainutlaatuisesta, poikkeuksellisesta, vakavan kriisin synnyttämästä tilanteesta, jonka seurauksien helpottamiseksi perussopimusten ja unionisääntelyn muut elementit mahdollistivat poikkeuksellisen järjestelyn perussopimusten mukaisesti.

Kysymyksessä ei olisi merkittävä toimivallan siirto Euroopan unionille tai siihen rinnastuva järjestely ja eduskunnan suostumus voitaisiin eriävän mielipiteen mukaan antaa äänten enemmistöllä.

Lue myös: Suomen saama osuus EU:n elpymismiljardeista putoaa – ”Lopullinen määrä selviää vasta kesällä 2022”

Kommentoi Facebookissa