Euroopan ihmisoikeustuomioistuin kumosi Suomelle langetetun tuomion – kuolleeksi väitetty turvapaikanhakija oli elossa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että valittaja on esittämillään virheellisillä tosiseikoilla tietoisesti johtanut harhaan tuomioistuinta.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että valittaja on esittämillään virheellisillä tosiseikoilla tietoisesti johtanut harhaan tuomioistuinta. (Kuva Fotolia)

Henkilö tavoitettiin Irakista ja hän oli elossa, asiakirjoja puolestaan oli väärennetty.

TUOMIOISTUIN Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on 13. heinäkuuta 2021 antanut ratkaisun, jolla se kumosi kokonaisuudessaan Suomea koskevan tuomion turvapaikanhakijan palauttamista Irakiin koskevassa asiassa.

EIT hylkäsi valittajan valituksen valitusoikeuden väärinkäyttönä. EIT katsoi, että valittaja on esittämillään virheellisillä tosiseikoilla tietoisesti johtanut harhaan tuomioistuinta. Jos tiedot olisivat tulleet tuomioistuimen tietoon ennen asian ratkaisemista, valittajan valitus olisi jätetty tutkimatta.

Aikoinaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaistavaksi viedyssä asiassa oli kyse siitä, että Suomesta kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut henkilö olisi surmattu kotimaassaan Irakissa pian paluunsa jälkeen. Henkilö kuitenkin tavoitettiin myöhemmin Irakista ja hän oli elossa, asiakirjoja puolestaan oli väärennetty.

Valittajan isä oli hakenut Suomesta kansainvälistä suojelua vuonna 2015 Irakiin palauttamista vastaan. Maahanmuuttovirasto hylkäsi turvapaikkaa ja oleskelulupaa koskevan hakemuksen. Hallinto-oikeus hylkäsi valittajan isän valituksen, eikä korkein hallinto-oikeus myöntänyt asiassa valituslupaa.

Valittajan isä palasi Irakiin vapaaehtoisesti prosessin ollessa vielä kesken korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Valittajan esittämän tiedon mukaan hänen isänsä kuoli Irakissa paluunsa jälkeen ja Suomen menettelyn ja omaisen kohtalon aiheuttaneen hänelle huomattavaa kärsimystä.

Nyt kokonaan kumotussa vuonna 2019 annetussa tuomiossa EIT katsoi Suomen loukanneen Euroopan ihmisoikeussopimusta. EIT määräsi valtion korvaamaan valittajalle 20 000 euroa vahingonkorvauksena aineettomasta vahingosta sekä 4 500 euroa oikeudenkäyntikulujen osalta. Alkuperäisessä tuomiossa määrättyä hyvitystä ei ole maksettu.

Keskusrikospoliisi aloitti 6.3.2020 esitutkinnan epäillyistä törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä liittyen valittajan EIT:lle esittämiin asiakirjoihin ja tosiseikkoihin. Helsingin käräjäoikeuden 11.2.2021 antamassa ratkaisussa valittaja tuomittiin törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä sekä perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä 1 vuoden ja 10 kuukauden vankeuteen.

Asian käsittely on edelleen kesken Helsingin hovioikeudessa.

Lue myös: Suomessa syntynyt somalialainen karkotettiin – ”Pitkäaikainen ja vakava uhka yhteiskunnan turvallisuudelle”

Kommentoi Facebookissa