EVA tutki – joka kolmas suomalainen äänestää poliitikkoa, joka lupaa laskea polttoaineiden hintoja

Suurin osa suomalaisista katsoo, että korkeat polttoaineiden hinnat rajoittavat kohtuuttomasti ihmisten vapautta liikkua ja valita asuinpaikkansa. (Kuvituskuva Fotolia)

Lähes puolet suomalaisista on valmiita vähentämään liikkumistaan polttoaineiden hintojen takia.

LIIKENNE Suomalaisista 47 prosenttia vähentää todennäköisesti liikkumistaan, mikäli liikennepolttoaineiden hinnat nousevat huomattavasti, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n Arvo- ja asennetutkimuksesta. Puolestaan 35 prosenttia ei aio hintojen noususta huolimatta vähentää liikkumistaan.

EVA selvitti suomalaisten valmiutta ryhtyä erilaisiin toimiin polttoaineiden hintojen kallistuessa. Suomalaisista 44 prosenttia ei aio muuttaa liikkumisratkaisujaan polttoaineiden hintojen nousun seurauksena, vaan karsii muista menoista. Joka kolmas suomalainen sanoo alkavansa käyttää enemmän julkista liikennettä nousevien polttoaineiden hintojen seurauksena.

Suomalaisista 32 prosenttia aikoo äänestää poliitikkoja, jotka lupaavat laskea polttoaineiden hintaa. Perussuomalaisten äänestäjistä näin katsoo jopa 75 prosenttia.

– Kontrasti muiden puolueiden kannattajiin nähden on valtava, sillä yhdessäkään muussa puolueessa enemmistö ei ilmaise haluavansa vaikuttaa polttoaineen hintaan äänestämällä. Tämä kielii asetelmista ja odotuksista tultaessa eduskuntavaalivuoteen 2023, sanoo EVA:n ekonomisti Sanna Kurronen, Tuskanhikeä bensapumpulla -EVA Arvion kirjoittaja.

Suomalaisista 61 prosenttia katsoo, että korkeat polttoaineiden hinnat rajoittavat kohtuuttomasti ihmisten vapautta liikkua ja valita asuinpaikkansa. Alle 30 000 asukkaan kaupungin paikkakunnilla yli 70 prosenttia katsoo korkeat hinnat vapautta rajoittavina. Yli 80 000 asukkaan paikkakunnilla näin ajattelee puolet.

– Suhtautuminen polttoaineiden hintoihin jakaa suomalaisia asunpaikan ja puoluekannatuksen mukaan. Mitä pienempi paikkakunta, sen suurempana ongelmana polttoaineiden hinnat nähdään. Vastaukset tukevat näkemystä, että Suomen poliittinen kartta saattaa olla entistä vahvemmin polarisoitumassa asuinpaikan koon mukaan, Kurronen sanoo

Tulokset perustuvat 2 074 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tutkimuksen tiedonkeruu on tehty Ukrainan sodan toisen ja kolmannen viikon aikana, 4.3.–15.3.2022. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä poislukien Ahvenanmaa.

Lue myös: VATT tutki – dieselin hiilidioksidiveron nosto korotti pumppuhintaa eniten maaseudun pienituloisilla

Kommentoi Facebookissa