Finanssiala tukee tavoitetta puolueettomista lääkärinlausunnoista – ongelma korvausriidoissa on laajempi

Korkeimman oikeuden mukaan puolueettoman lääketieteellisen asiantuntijalausunnon tulee olla muutoksenhakijalle maksuton.

Korkeimman oikeuden mukaan puolueettoman lääketieteellisen asiantuntijalausunnon tulee olla muutoksenhakijalle maksuton. (Kuva Fotolia)

Tarvetta on kaikissa muutoksenhakukanavissa ja kiistoja käsittelevissä tuomioistuimissa.

KORVAUSRIIDAT Korkein oikeus ja oikeusministeri Antti Häkkänen ovat viime aikoina nostaneet esiin tärkeän asian sosiaalivakuutusta koskevien etuudenhakijoiden oikeusturvasta. Etuuksia ja korvauksia koskevissa riitatapauksissa on kiistan käsittelyä varten vaikeaa saada ulkopuolisen puolueettoman tahon antamia lääketieteellisiä asiantuntijalausuntoja.

Korkein oikeus esittää valtioneuvostolle lainsäädännön täydentämistä siten, että sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran tehtäväksi säädettäisiin työtapaturma- ja ammattitautiasioissa KKO:lle pyynnöstä vakuutuslääketieteellisten asiantuntijalausuntojen antaminen.

Taustalla on kansalaisten epäoikeudenmukaiseksi kokema kohtelu, kun henkilön oma lääkäri sekä asiantuntijalääkärit toteavat vamman tai sairauden, mutta vakuutuslääkäri päättää potilasta näkemättä, että henkilö onkin lähestulkoon terve tai syy-yhteyttä ei löydy.

Vakuutus- ja työeläkeyhtiöitä edustava Finanssiala ry kannattaa ministerin ja KKO:n tavoitetta, että asia saadaan pikaisesti kuntoon. FA:n mukaan asiantuntijalausuntojen laadinnassa on otettava huomioon kaikkien etuuskiistoja käsittelevien tuomioistuinten ja muutoksenhakuelinten tarpeet.

FA:n johtavan lakimiehen Piritta Poikosen mielestä korkein oikeus puuttuu tärkeään asiaan, mutta ongelma on laajempi kuin vain KKO:ssa käsiteltävissä työtapaturma- ja ammattitautiasioissa. Sama tilanne on muissakin tuomioistuimissa ja vakuutuslajeissa.

– Nykytilanne on hankala, kun millään taholla ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta antaa lausuntoja. Käytäntö on osoittanut, että vapaaehtoiselta pohjalta lausuntojen anto ei toimi riittävällä tavalla. Paras tapa varmistaa asian toimivuus on kirjata se lainsäädäntöön ja huolehtia sen jälkeen riittävästä resursoinnista, Poikonen toteaa.

Aiemmin vakuutuslääketieteeseen liittyviä puolueettomia lausuntoja antoi sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, sittemmin sairaanhoitopiirit. Molemmat tahot ovat vedonneet resurssipulaan ja lausuntoja on tällä hetkellä vaikea saada.

– Riittävän resurssoinnin tarve on sama kaikissa muutoksenhakukanavissa ja kiistoja käsittelevissä tuomioistuimissa, koskeepa etuus tai korvaus sitten työkyvyttömyyttä, tapaturmaa ja liikenteessä saatua vammaa, Poikonen jatkaa.

Lue myös: Kansalaisaloite vakuutuslääkäreiden mielivaltaa vastaan voi vanhentua – nyt myös KKO puuttui peliin

Kommentoi Facebookissa