Finnairin johtajan 130 000 euron lisäeläkkeestä syntyi riita – Sipilä kiistää saaneensa tiedon

Pääministeri Juha Sipilä kiistää, että häntä olisi vastaavana ministerinä informoitu ennen Finnairin hallituksen päätöksentekoa.

Pääministeri Juha Sipilä kiistää, että häntä olisi vastaavana ministerinä informoitu ennen Finnairin hallituksen päätöksentekoa. (Kuva Valtioneuvoston kanslia/ Laura Kotila)

Toimitusjohtajan lisäeläke on myös pääministerin mukaan vastoin valtion omistajapoliittisia linjauksia.

FINNAIR Suomen valtio omistaa lentoyhtiö Finnairista enemmistön eli 55,8 prosenttia. Nyt on noussut kohu yhtiössä neljä vuotta sitten aloittaneen toimitusjohtaja Pekka Vauramon 130 000 euron suuruisesta lisäeläkkeestä.

Finnair toteaa itse hallituksen puheenjohtajansa Jouko Karvisen selvittämänä halunneensa palkita toimitusjohtajan hyvästä työstä. Asiasta oli hänen mukaansa keskusteltu jo viime vuoden maaliskuussa hallituksen palkitsemiskomiteassa. Finnairin suorittaman vertailun mukaan lisäeläkejärjestelmä olisi käytössä 70 prosentissa pörssiyhtiöitä.

– Yhtiö julkisti hallituksen päätöksen internetsivustollaan 9.8.2016. Lisäksi palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja kävi asian vielä läpi Finnairin yhtiökokouksessa 16.3.2017 osana omaa katsaustaan. Finnair ei ole saanut päätöksestään palautetta valtio-omistajan edustajilla eikä muilta osakkailta päätöksen julkistuksen tai yhtiökokouksen yhteydessä, Karvisen allekirjoittamassa selvityksessä todetaan.

Elinkeinoministeri ja valtion omistajaohjauksesta nykyisin vastaava ministeri Mika Lintilä pyysi selvitystä Finnairilta, sillä valtio on esittänyt, että lisäeläkkeitä ei käytettäisi palkitsemiseen. Hänen mukaansa saadut selvitykset omistajaohjausosastolta sekä Finnairin hallitukselta ovat keskenään ristiriitaiset.

– Siksi olen päättänyt kutsua koolle yhteisen palaverin, jossa tämä asia käydään läpi Finnairin hallituksen puheenjohtajan Jouko Karvisen, omistajaohjausosaston päällikön Eero Heliövaaran ja Finnairin palkitsemislautakunnan puheenjohtajan Jussi Itävuoren kanssa, Lintilä ilmoittaa.

Ennen Lintilää valtion omistajaohjausministerinä toimi pääministeri Juha Sipilä. Myös hänen mukaansa Finnairin toimitusjohtajan lisäeläke on vastoin valtion omistajapoliittisia linjauksia. Sipilä kiistää, että häntä olisi vastaavana ministerinä informoitu omistajaohjausosaston puolelta ennen yhtiön hallituksen päätöksentekoa.

– Lisäeläkkeiden käyttäminen on vastoin valtion omistajapoliittisia linjauksia, joka on ollut myös yhtiön tiedossa päätöstä tehtäessä. Tämän olisin tuonut selkeästi esille, mikäli vastuuministerille asia olisi tuotu tiedoksi ja kantaa kysytty. Juridisesti asiassa päätösvalta on yhtiön hallituksella, mutta päätös on selkeästi vastoin pääomistajan kantaa, Sipilä kommentoi STT:lle toimittamassaan lausunnossa.

Kommentoi Facebookissa