Haavisto toimi lainvastaisesti, mutta ei ministerisyytteen arvoisesti – ”Moitittavuutta ei voida pitää vähäisenä”

Ulkoministeri Pekka Haaviston toimia al-Hol-asiassa on tutkittu Keskusrikospoliisin toimesta.

Ulkoministeri Pekka Haaviston toimia al-Hol-asiassa on tutkittu eri tahojen toimesta. (Kuva AOP)

Ministerisyytteen nostamisen edellytykseksi on asetettu tahallisen tai törkeän huolimattomuuden vaatimus.

AL-HOL Perustuslakivaliokunnan mietintö muistutuksesta ulkoministeri Pekka Haaviston virkatoimen lainmukaisuuden tutkimisesta on valmistunut. Muistutuksessa perustuslakivaliokuntaa oli pyydetty tutkimaan, onko ulkoministeriössä menetelty laillisesti, kun konsulipäällikkö Pasi Tuomista on pyritty siirtämään uuteen tehtävään pois konsulipäällikön virasta.

Perustuslakivaliokunnan mielestä ministeri Haaviston pyrkimykselle siirtää konsulipäällikkö toisiin tehtäviin voidaan tapahtumainkulun alkuvaiheessa arvioida olleen al-Hol-asian hoitamiseen liittyviä toiminnallisia tarpeita. Ministeri Haavisto näyttää kuitenkin käyttäneen harkintavaltaansa vastoin hallintolaista ilmenevää oikeasuhtaisuuden vaatimusta.

Valiokunta piti merkityksellisenä myös, että konsulipäällikön tehtävistä vain osa on koostunut al-Hol-asian hoitamisesta. Perustuslakivaliokunta katsoo lisäksi, että luottamuspula ei tällaisessa asiayhteydessä ole ulkoasianhallintolain mukainen peruste siirrolle ja Haaviston menettelyn moitittavuutta ei voida pitää kokonaisuutena arvioiden vähäisenä.

Ministerisyytteen nostamisen edellytykseksi on perustuslaissa kuitenkin myös asetettu syyksiluettavuuden osalta tahallisen tai törkeän huolimattomuuden vaatimus. Esitutkinta-aineistosta ei ilmene sellaisia seikkoja, jotka perustelisivat sitä, että ne ylittyisivät asiassa.

Juttuvinkki: Keskusrikospoliisin esitutkinta Pekka Haavistosta on valmistunut – asia seuraavaksi valtakunnansyyttäjälle

Perustuslaissa ministerisyytteen nostamisen edellytyksenä on myös se, että ministerin tehtävään kuuluvia velvollisuuksia on rikottu olennaisesti. Huomionarvoista on valiokunnan mukaan sekin, että kyse on ollut siirron valmistelusta, jossa on selvitettävänä muun ohella siirron lainmukaisuuteen liittyvät seikat.

– Ministerin luottamus perustuu kahteen asiaan: oman eduskuntaryhmän ja eduskunnan enemmistön tukeen. Niihin en voi vaikuttaa, Pekka Haavisto itse kommentoi.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo vastasi luottamuskysymykseen Twitterissä.

– Suomalaisten lasten auttaminen on juridinen velvollisuutemme. Haavistolla on vahva luottamukseni.

Perustuslakivaliokunnan mietinnössä käsitellään myös kolmea muuta kohtaa, jotka olivat virkamiesten painostaminen lainvastaisiin päätöksiin, erityisedustajan asettaminen sekä asian saattaminen valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi. Niiden osalta valiokunta ei ole pitänyt ministerin menettelyä moitittavana.

Vihreiden kansanedustajat Bella Forsgrén ja Mari Holopainen jättivät mietintöön vastalauseen, he olisivat halunneet lievemmän muotoilun Haaviston toimien arvioinnista. Valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä esitteli mietinnön perustuslakivaliokunnan tiedotustilaisuudessa. Hän jää ensi viikolla sairauslomalle aivokasvaimen leikkauksen johdosta.

Lue myös: Perustuslakivaliokunnan Johanna Ojala-Niemelältä leikataan aivokasvain – sijaiseksi esitetään Antti Rinnettä

Kommentoi Facebookissa