Hallituksen lupaama miljoonatuki houkutti – MTV3 ja AlfaTV saivat yleisen edun kanavan luvat

Liikenneministeri Anne Berner haluaisi edelleen tukea televisiotoimintaa, mutta kukaan ei tunnu haluavan hakea uutta ohjelmistolupaa.

Liikenneministeri Anne Berner on taiteillut julkisen vallan ja liiketoiminnan välimaastossa. (Kuva Valtioneuvoston kanslia/ Laura Kotila)

Viestintävirasto myönsi kaksi toimilupaa yleisen edun televisiotoimintaan.

TELEVISIO Viestintävirasto on myöntänyt MTV Sisällöt Oy:lle ja Brilliance Communications Oy:lle ohjelmistotoimiluvat yleisen edun televisiotoimintaan. Päätösten johdosta MTV3– ja AlfaTV-kanavien näkyvyysalue laajenee kattamaan koko Suomen. Myös kanavien sisältöä koskevat edellytykset tiukentuvat nykyisestä.

Viestintävirasto muutti MTV3:lle ja AlfaTV:lle myönnetyt tavalliset ohjelmistotoimiluvat yleisen edun ohjelmistotoimiluviksi. Toimilupien muutokset perustuvat yritysten hakemuksiin. MTV3:n muutettu toimilupa astuu voimaan 1.1.2018 ja AlfaTV:n 1.2.2018.

Yleisen edun kanavien jakelu tapahtuu UHF-alueen antennitelevisioverkon A-kanavanipussa, joka kattaa 99,96 prosenttia väestöstä. MTV3-kanava näkyy A-kanavanipussa jo nyt, ja AlfaTV siirtyy sinne toimiluvan muutoksen yhteydessä. Molempien kanavien jakelua täydennetään katvealueilla satelliitin avulla siten, että niiden näkyvyysalue kattaa koko Suomen Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Myös kanavien sisältöä koskevia vaatimuksia tiukennetaan toimilupien muutosten myötä. Kanavien ohjelmiston pitää sisältää päivittäin suomen- tai ruotsinkielisiä ohjelmia sekä uutisia ja ajankohtaisohjelmia. Lisäksi osaan ohjelmista täytyy liittää ääni- ja tekstityspalvelu. Näistä velvoitteista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Taustalta löytyy hallituksen toukokuun lopulla esittämä lisäbudjetin miljoonan euron tuki niin sanottujen yleisen edun TV-kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemiseksi. Lisäksi median innovaatiotuesta Tekesille jäävää rahaa kohdennetaan uudelleen samaan asiaan, jolloin tukipotti lienee lähempänä kahta miljoonaa euroa.

Kyseessä oli liikenneministeri Anne Bernerin tilaaman kansanedustaja Harry Harkimon työryhmän esitykseen pohjautuva päätös, jossa ”uutis- ja ajankohtaissisältöihin luetaan myös yksittäiset ajankohtaisia poliittisia, yhteiskunnallisia asioita käsittelevät ohjelmat”. Huomiota herätti se, että suurimmaksi tuen saajaksi uumoiltiin olevan MTV, jonne Harkimo teki monta vuotta talk showtaan.

Vielä erikoisemmaksi tukipäätöksen teki tieto, että miljoonat oli kohdennettu televisiokanavalle, jollaista ei myönnettyjen toimilupien mukaan ollut Suomessa edes toiminnassa. Mikään televisiokanavista ei hakenut yleisen edun kanavan lupaa 17.5.2017 alkaneelle lupajaksolle. Nyt siis MTV3 ja AlfaTV muuttivat toimilupaansa, ja syykin lienee selvä.

Päivän Lehti kirjoitti aikaisemmin asiasta muun muassa tässä.

Kommentoi Facebookissa