Hallituksen talousarvioesitys on 8,1 miljardia euroa alijäämäinen – ero katetaan ottamalla lisää velkaa

Budjettiriihi on käyty, kuvassa vasemmalta Anna-Maja Henriksson, Annika Saarikko, Sanna Marin, Maria Ohisalo ja Li Andersson. (Kuva Lauri Heikkinen/ Valtioneuvoston kanslia)

Sähköenergian arvonlisäverokantaa alennetaan 10 prosenttiin joulu-huhtikuun osalta.

BUDJETTI Pääministeri Sanna Marinin hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2023 pyrkii tukemaan ihmisiä sähkön voimakkaan hinnan nousun vuoksi. Sähköenergian arvonlisäverokantaa alennetaan 10 prosenttiin joulu-huhtikuun osalta. Tämän lisäksi valmistellaan muun muassa erillinen sähkövähennys ja määräaikainen sähkötuki.

Neljän kuukauden määräaikainen sähkövähennys valmistellaan siten, että sen arvioitu vaikutus verotuottoon on 300 miljoonaa euroa. Tarkemmat määräytymisperusteet linjataan jatkovalmistelussa, siten, että tavoitteena on vähennyksen kohdentuminen muille, kuin suurituloisimmille veronmaksajille.

Lisäksi hallitus valmistelee ja ottaa käyttöön erillisen sähkötuen kotitalouksille, joilla ei ole mahdollisuutta täysimääräisesti hyödyntää määräaikaista sähkövähennystä. Tähän varataan 300 miljoonan euron arviomääräraha.

Valtion tuloiksi vuodelle 2023 arvioidaan 72,5 miljardia euroa, josta 64,5 miljardia euroa on verotuloja. Talousarvioesityksen määrärahoiksi ehdotetaan noin 80,5 mrd. euroa, mikä on noin 15,6 mrd. euroa enemmän kuin vuoden 2022 varsinaisessa talousarviossa.

Menojen kasvua selittää ennen kaikkea sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, joka siirtää menoja kunnilta valtion budjettiin. Sen seurauksena budjettitalouden menojen taso nousee koko vuoden tasolla noin 14 miljardilla eurolla vuodessa. Valtionvelan korkomenojen arvioidaan kasvavan vuoden 2022 varsinaiseen talousarvioon nähden noin yhdellä miljardilla eurolla yleisen korkotason kasvun myötä.

Talousarvioesitys vuodelle 2023 on 8,1 miljardia euroa alijäämäinen, mikä katetaan ottamalla lisää velkaa. Talousarvion mukainen valtionvelka nousee vuoden 2023 lopussa arviolta 146 miljardiin euroon.

Lue myös: Yllätys asuntomarkkinoilla – pääkaupunkiseudun hintojen ennustetaan laskevan loppuvuonna

Kommentoi Facebookissa