Hallituksen uudet ministerinimitykset vahvistettiin – virkaiältään vanhin ministeri vaihtui

Anne-Mari Virolainen on uusi ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, Kai Mykkänen siirtyi sisäministeriksi.

Anne-Mari Virolainen on uusi ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, Kai Mykkänen siirtyi sisäministeriksi. (Kuva Valtioneuvoston kanslia)

Valtioneuvoston yleisistunnossa päätettiin myös ministereiden työnjaosta.

HALLITUS Tasavallan presidentti siirsi ja määräsi tänään ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäsen sisäministeriksi ja nimitti kansanedustaja Anne-Mari Virolaisen uudeksi ulkomaankauppa- ja kehitysministeriksi. Ministeri Virolainen vannoi istunnon alussa virkavalan ja antoi tuomarinvakuutuksen.

Samalla tasavallan presidentti totesi eduskunnan puhemies Paula Risikon saaneen eron perustuslain mukaisesti valtioneuvoston jäsenyydestä ja sisäministerin tehtävästä tultuaan 5. helmikuuta 2018 valituksi eduskunnan puhemieheksi.

Valtioneuvoston yleisistunnossa päätettiin ministereiden työnjaosta, sijaisuuksista sekä määrättiin jäsenet ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ministerivaliokuntaan, EU-ministerivaliokuntaan ja talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan. Samaan ministeriöön nimitetyt ministerit katsotaan rinnasteisiksi. Kukin ministeri käsittelee toimialaansa kuuluvat kansainväliset asiat ja EU-asiat sekä virkanimitys- ja henkilöstöasiat.

Pääministeri huolehtii perustuslain nojalla valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelun ja käsittelyn yhteensovittamisesta. Pääministerillä on erityinen vastuu kokonaiskoordinaatiosta ministeriöiden toimialoilla digitalisaatioon, normien purkuun ja kokeilutoimintaan liittyen.

Valtioneuvosto määrää pääministerin sijaiseksi sekä muun ministerin sijaiseksi toisen valtioneuvoston jäsenen sen varalta, ettei pääministeri tai muu ministeri voi tilapäisen esteen takia hoitaa tehtäviään. Jos pääministerin sijaiseksi määrätty valtioneuvoston jäsenkin on estynyt, pääministerin tehtäviä hoitaa virkavuosiltaan vanhin ministeri. Muille ministereille määrätään yleensä neljästä viiteen sijaista.

Pääministeri Juha Sipilän valtioneuvoston määräämänä sijaisena toimii valtiovarainministeri Petteri Orpo. Virkaiältään vanhin ministeri on puolestaan kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, kun kunnia kuului aikaisemmin Paula Risikolle.

Pääministerin sijaisuusjärjestys muodostaa myös istumajärjestyksen valtioneuvoston yleisistuntosalissa ja tasavallan presidentin esittelyssä sekä protokollan mukaisen järjestyksen niissä tilaisuuksissa, joissa sellaista tarvitaan.

Kommentoi Facebookissa