Hallitus ei saanut aikaan ratkaisua ravintoloiden tukemisesta – yritykset voivat lainata jo maksamiaan arvonlisäveroja

Mediatietojen mukaan valtiovarainministeri Katri Kulmuni on hallituksessa vastustanut esitettyä ravintola-alan tukimallia.

Mediatietojen mukaan valtiovarainministeri Katri Kulmuni on hallituksessa vastustanut esitettyä ravintola-alan tukimallia. (Kuva Lauri Heikkinen/ Valtioneuvoston kanslia)

Hallitus teki linjauksia yritysrahoituksen kehittämisestä ja arvonlisäverojen takaisinlainaamisesta.

TALOUS Hallitus sai neuvottelussaan perjantaina selvityksen ravintola-alan tilanteesta ja kävi evästyskeskustelun ravintoloiden sulkemisesta johtuvien tappioiden kompensoimisesta. Koronaviruksen liittyvien rajoitusten johdosta liiketoimintansa menettäneiden ravintoloiden tukimuodosta ei saatu kuitenkaan ratkaisua.

Valmistelu jatkuu ravintoloiden osalta mallilla, jossa tukea suunnataan ravintoloiden kiinteiden kulujen kompensoimiseen sekä henkilöstön uudelleenpalkkaamiseen. Lakiesitys tästä annetaan eduskunnalle hallituksen mukaan mahdollisimman pian.

Työ- ja elinkeinoministeriö oli valmistellut mallin, jossa suljetuiksi määrätyille ravintoloille maksettaisiin yhteensä yli 150 miljoonaa euroa. Helsingin Sanomien mukaan keskusta ja puolueen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni pitävät summaa liian suurena ja olisivat valmiita kaikkiaan vain 20 miljoonan euron tukeen. Keskusta haluaisi tietojen mukaan tukea myös ravintoloita pääasiassa Business Finlandin ja ELY-keskusten kautta.

Hallitus päätti myös valmistella esityksen eduskunnalle arvonlisäverojen takaisinlainaamisesta yrityksille alkuvuoden 2020 osalta. Alkuvuonna maksettuja arvonlisäveroja voitaisiin palauttaa yrityksille. Ehtona on, että palautetut ja lykätyt arvonlisäverot maksettaisiin takaisin valtiolle kahden vuoden aikana.

Kyseessä on siis yrityksille kohdistuva laina, jossa yritykset voisivat lainata jo tilittämiään arvonlisäveroja. Lisäksi hallitus linjasi valmistelusta, jossa sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kotimaisille ja EU-alueen suojavarustehankinnoille asetetaan nollaverokanta.

Hallitus keskusteli myös Business Finlandin ja ELY-keskusten myöntämien yritystukien kehittämisestä. Erityisesti Business Finlandin kautta jaetut tuet ovat saaneet aikaan kritiikkiä, sillä ne eivät kohdistu koronaviruksesta aiheutuneisiin tappioihin.

Kohu syntyi kun paljastui, että tuen saajina on ollut muun muassa pöytälaatikkoyrityksiä, useita konsulttifirmoja sekä yrityksiä, jotka eivät ole toimittaneet tilinpäätöstietoja kaupparekisteriin viime vuosien ajalta. Jo maksettuja tukia ei peritä takaisin.

Hallitus päätti jatkovalmistelusta, jossa näitä tukia kehitetään vastaamaan paremmin yritysten talousvaikeuksiin koronavirusepidemiasta johtuen. Tavoitteena on, että myönnettäviä tukia voitaisiin kohdentaa kehittämistoiminnan osana nykyistä enemmän yritysten kiinteisiin kuluihin. Yritystoiminnan kehittäminen säilyy kuitenkin edelleen yhtenä kriteerinä tukien myöntämisessä.

Hallitus päätti neuvottelussaan myös lähettää lausuntokierrokselle lainsäädäntömuutoksen väylämaksulain väliaikaisesta muuttamisesta. Väylämaksujen kantaminen lopetettaisiin loppuvuoden 2020 ajaksi, ja alkuvuodesta kerätyt maksut palautettaisiin.

Lue myös: Business Finlandin kohua herättäneistä rahoituspäätöksistä tarkastus – lista rahaa saaneista yrityksistä avattiin

Kommentoi Facebookissa