Hallitus määritteli ydinverkon – nämä ovat yhteiskunnan kannalta merkittävät satamat ja lentoasemat

Helsinki-Vantaan lentoasema on luonnollisesti yksi merkittäväksi määritellyistä kohteista.

Helsinki-Vantaan lentoasema on luonnollisesti yksi merkittäväksi määritellyistä kohteista. (Kuva Finavia)

Satamien ja lentoasemien tietoturvallisuuteen asetettiin velvoitteita, esimerkiksi tietoturvahäiriöt on ilmoitettava.

TIETOTURVA Valtioneuvosto on määritellyt yhteiskunnan kannalta merkittävät satamat ja lentoasemat. Jatkossa niitä koskevat aikaisempaa tarkemmat tietoturvaan liittyvät riskienhallinta- ja ilmoitusvelvollisuudet.

Uudet velvoitteet liittyvät tietoturvaloukkauksista ilmoittamiseen ja tietoturvallisuuteen liittyvään riskinhallinnan suunnitelmallisuuteen. Jatkossa merkittäviksi määriteltyjen satamien on ilmoitettava tietoturvallisuuteen liittyvistä häiriöistä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille.

Tarkemmin satamien ja lentoasemien tietoturvallisuuteen liittyvät velvollisuudet on määritelty ilmailulaissa ja satamien turvatoimilaissa. Merkittävät satamat ja lentokentät on määritelty Euroopan laajuisen liikenneverkon TEN-T:n perustella. Merkittäviksi on määritelty niin sanotun ydinverkon lentoasemat ja merisatamat.

Lentoasemista tämä tarkoittaa tällä hetkellä Helsinki-Vantaan ja Turun lentoasemia. Satamista TEN-T ydinverkkoon kuuluvia merisatamia ovat HaminaKotkan, Helsingin, Turun ja Naantalin satamat. Uudet velvoitteet koskevat sataman tai lentoaseman pitäjiä, mutta eivät muita satamissa tai lentoasemilla toimivia yrityksiä.

Asian taustalla on EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivi. Direktiivillä jäsenvaltiot velvoitetaan mm. määrittämään sektorikohtaiset keskeiset palveluiden tarjoajat ja säätämään näille tietoturvallisuudesta huolehtimiseen liittyviä tehtäviä.

Valtioneuvosto antoi asiasta asetuksen 9. toukokuuta. Asetuksen voimaantulopäivä on perjantaina 11. toukokuuta.

Kommentoi Facebookissa