Osa pientä työeläkettä saaneista ei huomaa hakea kansaneläkettä – se täydentäisi monen eläketurvaa

Osa pientä työeläkettä saavista ei huomaa hakea kansaneläkettä, kun he täyttävät 65 vuotta.

Osa pientä työeläkettä saavista ei huomaa hakea kansaneläkettä, kun he täyttävät 65 vuotta. (Kuva Fotolia)

Kelan rekistereistä löytyi tarkistuksessa 2 753 asiakasta, joilla saattaa olla oikeus kansaneläkkeeseen.

KANSANELÄKE Kela selvittää jälleen rekistereistään työeläkkeelle jääneiden oikeuden kansaneläkkeeseen. Suurin osa henkilöistä, jotka eivät ole hakeneet kansaneläkettä, ovat 65 vuotta täyttäneitä. Mukana voi olla myös työkyvyttömyyseläkkeelle jääneitä.

Kela ottaa yhteyttä asiakkaisiin, joilla voi olla oikeus kansaneläkkeeseen. Kelan rekistereistä löytyi vuoden 2018 tarkistuksessa 2 753 asiakasta, joilla saattaa olla oikeus kansaneläkkeeseen pienen työeläkkeen vuoksi. Tarkistus tehtiin edellisen kerran viime vuoden toukokuussa.

– Kela on tehnyt tämän selvityksen useana vuotena. Se tehdään vuosittain, sillä osa pientä työeläkettä saavista ei huomaa hakea kansaneläkettä, kun he täyttävät 65 vuotta. Asiakas on voinut esimerkiksi jäädä työeläkkeelle aiemmin, eikä hän ole tuolloin hakenut Kelan vanhuuseläkettä varhennettuna, vaikka se olisi mahdollista. Syynä voi olla se, että kansaneläke ja myös takuueläke jäävät varhennettuna pienemmiksi kuin 65-vuotiaana haettuna, etuuspäällikkö Pirjo Raute kertoo.

Rekisteripoiminnassa voi löytyä myös hiljattain työkyvyttömyyseläkkeelle jääneitä alle 65-vuotiaita, joilta kansaneläke on jäänyt hakematta.

– Otamme kaikkiin näihin asiakkaisiin yhteyttä puhelimitse tai kirjeitse vuoden 2018 aikana, sillä tavoitteemme on palvella asiakkaita yhdenvertaisesti ja vastuullisesti, Raute kertoo.

Vuoden 2017 rekisteripoiminnassa löytyi 2 784 asiakasta, joilla olisi voinut olla oikeus kansaneläkkeeseen. Heistä 1 778 alkoi saada kansaneläkettä. Kaikki rekisteripoiminnassa löytyneet eivät saa kansaneläkettä saa, koska asiakkaalla saattaa olla muita tuloja, jotka vaikuttavat kansaneläkkeen myöntämiseen. Asiakas voi esimerkiksi saada ulkomailta jotain eläkettä.

Raute muistuttaa myös siitä, että takuueläke täydentää vanhuuseläkettä.

– Se turvaa Suomessa asuvalle henkilölle vähimmäiseläkkeen, joka on tänä vuonna 775,27 euroa kuukaudessa.

Lue myös: Eläkeläinen käyttää sote-palveluja 6 500 eurolla vuodessa – asiakasmaksut rasittavat erityisesti pienituloisia

Kansaneläkkeen tuloraja ja takuueläkkeen määrä

Jos saat työeläkettä vähemmän kuin 1 299,88 e/kk, kansaneläke voi täydentää eläketurvaasi. Parisuhteessa asuvalla työeläkkeen raja on pienempi, 1 157,71 e/kk vuonna 2018.

Kommentoi Facebookissa