Hallitus päätti toimista koronaviruksen hillitsemiseksi – yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan

Pääministeri Sanna Marin kertoi tiedotustilaisuudessa hallituksen toimista.

Pääministeri Sanna Marin kertoi tiedotustilaisuudessa hallituksen toimista. (Kuva AOP)

Muista kuin välttämättömistä työmatkoista on syytä luopua ja lomamatkoja siirtää.

KORONAVIRUS Hallitus on tänään pitämässään neuvottelussa keskustellut koronavirustilanteesta ja päättänyt seuraavista suosituksista ja varautumisesta. Hallitus varautuu koronaviruksen leviämisen aiheuttamiin kustannuksiin lisätalousarviolla.

Hallitus suosittaa, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Hallituksella ei ole toimivaltaa antaa määräystä tällaisesta asiasta, mutta sosiaali- ja terveysministeriö ohjeistaa toiminnan aluehallintoviranomaisille. Aluehalllintoviranomaiset antavat toimivaltaisina viranomaisina määräykset peruuttaa yli 500 ihmisen yleisötilaisuudet.

Lisäksi suositellaan, että myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä. Valtion järjestämät isot seminaarit ja tapahtumat perutaan toukokuun loppuun saakka.

Hallitus suosittaa, että epidemia-alueilta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa. Etätyötä tulee suosia, jos työtehtävät sen mahdollistavat. Lisäksi muista kuin välttämättömistä työmatkoista on syytä luopua ja lomamatkoja siirtää. Epidemia-alueelta palaavien lasten, nuorten ja opiskelijoiden tulee sopia päiväkoteihin ja oppilaitoksiin palaamisen ajankohdasta ja poissaolosta yhdessä palvelutuottajan tai koulutuksen järjestäjän kanssa.

Tartuntojen vähentämiseksi tulee myös rajoittaa ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla.  Erityisen tärkeää tämä on riskiryhmiin kuuluvien suojelemiseksi. Riskiryhmiin kuuluvat ikääntyneet tai perussairaat.

Koronavirustestien kohdalla siirrytään normaaliin käytäntöön, jossa lääkärin arvioon ja infektiolääkärin konsultaatioon perustuen otetaan testit. Tällä varmistetaan, että testit ovat varmasti kaikkien niitä tarvitsevien ulottuvilla. Suomi osallistuu koronavirusrokotteen kehittämiseen osallistumalla kansainvälisten yleishyödyllisten organisaatioiden tukemiseen yhteensä 5 miljoonalla eurolla.

Kansalaisten tulee seurata ja noudattaa matkustusohjeita, sekä on tehtävä matkustusilmoitus, jos on välttämätöntä matkustaa. Matkustustiedotteiden ajantasaisuus varmistetaan ja Korona-infopisteet laajennetaan myös maarajoille.

Valtakunnallista neuvontapuhelinpalvelua laajennetaan vastaamaan kysyntää ja monikanavaisuutta lisätään. THL lähettää koronaviruksesta tietopaketin kaikille suomalaisille kotiin molemmilla kotimaisilla kielillä. THL:n resursseja lisätään asiantuntijatyön ja kansalaisten neuvonnan ja tuen varmistamiseksi. Lisäksi otetaan käyttöön kansalaisille suunnattu koronavirustietoa sisältävä älypuhelinsovellus.

Pääministeri kutsuu koolle parlamentaarisen neuvottelun toimista epidemiatilanteeseen varautumiseksi. Laajemmat rajoittamistoimenpiteet vaativat valmiuslainsäädännön käyttöönottoa. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi alueelliset rajoittamistoimenpiteet, koulujen, päiväkotien, yliopistojen sulkeminen, julkisen sektorin toiminnan rajoittaminen, isojen kauppakeskusten sulkeminen, matkustajalaivaliikenteen kieltäminen, lentoliikenteen kieltäminen sekä tapahtumien kieltäminen.

Lue myös: Donald Trump kieltää ulkomaalaisten matkustamisen Euroopasta Yhdysvaltoihin kuukaudeksi – rajoitus koskee myös Suomea

Kommentoi Facebookissa