Hallitus sanoo haluavansa turvata sähkömarkkinoiden toiminnan – 10 miljardin laina- ja takausohjelma

Tarkoituksena on varmistaa, että sähkömarkkinoiden toimivuuden kannalta keskeisten toimijoiden likviditeetti ja toimintakyky voidaan turvata. (Kuvituskuva Fotolia)

Kyse on viimesijaisesta rahoitusvaihtoehdosta yhtiöille, joita muuten uhkaisi maksukyvyttömyys.

ENERGIA Talouspoliittinen ministerivaliokunta on käsitellyt sähkön johdannaismarkkinoilla tarvittavia toimenpiteitä, vakauttavia toimia käsiteltiin myös hallituksen iltakoulussa. Valtioneuvosto kertoo, että nyt esittävässä valtion ohjelmassa kyse on viimesijaisesta rahoitusvaihtoehdosta yhtiöille, joita muuten uhkaisi maksukyvyttömyys.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa eduskunnalle esitettäväksi valtuuden myöntämistä enintään 10 miljardin euron laina- ja takausohjelmalle, jonka puitteissa valtio voi myöntää Suomessa sähköntuotantoa harjoittaville yhtiöille lainoja tai takauksia niiden sähkön johdannaissopimusten lisääntyneiden vakuusvaatimusten aiheuttaman likviditeettitarpeen kattamiseksi.

– Riski finanssimarkkinoilla on todellinen, pääministeri Sanna Marin totesi tiedotustilaisuudessa.

Venäjän hyökkäyssodan ja kaasutoimitusten vähenemisen seurauksena Euroopan sähkö- ja kaasumarkkinat ovat ajautuneet vuoden 2022 kuluessa poikkeukselliseen tilanteeseen, jossa sähkön ja kaasun hinnat ovat kohonneet merkittävästi. Sähkön tukkumarkkinat ovat yhteiseurooppalaiset, joten Euroopassa tapahtuvat muutokset kaasun ja sähkön hinnoissa heijastuvat myös Suomen sähkömarkkinaan.

Valtioneuvosto toteaa, että energian hintojen nousun seurauksena sähkön johdannaismarkkinapaikkojen vakuusvaateet ovat romahduttaneet pörssikaupankäynnin likviditeetin johtaen hinnan voimakkaaseen nousuun pidemmän aikavälin johdannaistuotteissa.

Sähköntuotantoaan johdannaistuotteilla suojaavien sähköntuottajien vakuusvaateet ja johdannaiskaupan selvitykseen tarvittava käyttöpääomamäärä Nasdaq Commodities -pörssissä on noussut nopeasti poikkeuksellisen korkealle tasolle. Näiden tasojen edelleen kasvaessa on uhkana sähköntuottajien ajautuminen likviditeettikriisiin.

Hallitus sanoo, että Suomen talouden ja yhteiskunnan toiminnan ja huoltovarmuuden kannalta sähkömarkkinoiden toimivuuden varmistaminen kaikissa olosuhteissa on kriittistä. Se on välttämätöntä myös yksittäisten sähkön kuluttajien kannalta.

Suomen valtio varmistaa sähkömarkkinoiden toimintaa nyt esitettävällä 10 miljardin euron laina- ja takausohjelmalla. Tarkoituksena on varmistaa, että sähkömarkkinoiden toimivuuden kannalta keskeisten toimijoiden likviditeetti ja toimintakyky voidaan turvata tilanteessa, jossa rahoitus- ja vakuusjärjestelyitä ei ole saatavissa markkinoilta.

Laina- ja takausohjelma on tarkoitus olla tilapäinen ja varmistaa sähkömarkkinoiden toiminta kriisin yli. Sen esitetään olevan voimassa vuoden 2023 loppuun ja laina-ajoiksi esitetään enintään kaksi vuotta. Lainat myönnetään markkinaehtoisin ehdoin. Lainojen tai valtiontakausten myöntäminen on harkinnanvaraista ja edellyttää työ- ja elinkeinoministeriön antamaa puoltavaa lausuntoa.

Laina- ja takausohjelman valtuutta esitetään eduskunnan hyväksyttäväksi valtion kolmannessa lisätalousarviossa, joka annetaan maanantaina 5. syyskuuta valtioneuvoston yleisistunnossa.

Talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan kuuluvat pääministeri Sanna Marin puheenjohtajana ja jäseninä oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, valtiovarainministeri Annika Saarikko, kuntaministeri Sirpa Paatero, opetusministeri Li Andersson, elinkeinoministeri Mika Lintilä, työministeri Tuula Haatainen sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo. Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen osallistuu asian käsittelyyn silloin, kun käsitellään hänen toimialaansa liittyviä asioita tai pääministerin pyynnöstä.

Lue myös: Hallituksen talousarvioesitys on 8,1 miljardia euroa alijäämäinen – ero katetaan ottamalla lisää velkaa

Kommentoi Facebookissa