Hallitus sanoo pyrkivänsä hillitsemään sähkön siirtohintoja – ”Lakimuutos kääntää ne laskuun”

– Sähkön siirron hinnoittelu on pitkään ja perustellusti herättänyt kiihkeää keskustelua, myöntää elinkeinoministeri Mika Lintilä.

– Sähkön siirron hinnoittelu on pitkään ja perustellusti herättänyt kiihkeää keskustelua, myöntää elinkeinoministeri Mika Lintilä. (Kuva Laura Kotila/ Valtioneuvoston kanslia)

Esitys leikkaisi jakeluyhtiöiden suurinta sallittua tuottoa ja pienentää kertakorotusten suuruutta.

SÄHKÖNJAKELU Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle esityksen, jonka pyrkimys on hillitä sähkönjakelun hintojen nousua sekä leikata jakeluyhtiöiden tuottoja muuttamalla sähkömarkkinalakia ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annettua lakia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa.

– Sähkön siirron hinnoittelu on pitkään ja perustellusti herättänyt kiihkeää keskustelua. Lakimuutos hillitsee siirtomaksujen nousua ja kääntää ne laskuun, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Lakimuutos leikkaa jakeluverkkoyhtiöiden suurinta sallittua tuottoa ja pienentää kertakorotusten suuruutta. Jakeluverkkojen kohtuullinen tuottoaste sitoutuneelle pääomalle laskisi ensi vuonna 4 prosenttiin viime vuoden 5,73 prosentista.

– Muutosten jälkeen jakeluverkot voivat kerätä asiakkailtaan jo ensi vuonna 350 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2020. Sallittu tuottotaso laskee lakimuutoksen myötä 40 prosenttia kaikkien aikojen alimmalle tasolle, toteaa ministeri Lintilä.

Siirtomaksujen vuotuinen korotuskatto pudotetaan 15 prosentista 8 prosenttiin. Asiakkaiden kannalta se rajoittaa hintojen kertakorotuksia.

Lintilä muistuttaa, että hintojen kurissa pitämisen ohella hallitus haluaa turvata myös sähköverkkojen hyvän toimitusvarmuuden tason ja tulevaisuuden tarpeita palvelevan energiajärjestelmän kehityksen.

Juttuvinkki: Sähkönsiirtoyhtiöt ylihinnoittelevat maksuja ja välttelevät veroja – ja se ei ole enää edes uutinen

Energiavirasto tekisi lakiehdotusten voimaantulon jälkeen muutoksia jakeluverkonhaltijoiden tariffien laskentamenetelmiin jo nykyisen vuosien 2019–2023 valvontajakson aikana. Virasto on ilmoittanut työ- ja elinkeinoministeriölle, että se valmistautuu ottamaan valvontamenetelmät tarkasteltavakseen heti lain voimaan tulon jälkeen

Esityksen mukaan verkonhaltijan olisi suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä sähköverkkoa siten, että yhtiö tuottaisi palvelunsa kustannustehokkaalla tavalla. Ehdotuksella tähdätään siihen, että yhtiöt huomioivat maakaapeloinnin ohella nykyistä kattavammin kaikki käytössä olevat toimenpiteet verkon uusimiseksi, kapasiteetin laajentamiseksi ja toimitusvarmuuden tason nostamiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa akateemisen työryhmän antamaan Energiavirastolle lausunnon tariffien laskentamenetelmien osatekijöistä. Työryhmä aloittaa toimintansa, kun lainmuutokset on vahvistettu eduskunnassa.

Hallitus arvioi myös syksyn 2021 budjettiriiheen mennessä, miten korkovähennysrajoitusta voidaan uudistaa estämään nykyistä tehokkaammin verotettavan tulon siirtäminen Suomen verotusvallan ulkopuolelle esimerkiksi pääomasijoitusrakenteissa samalla, kun suomalaisten yritysten investointien korkovähennysoikeus turvataan. Uudistukset tulevat voimaan vuoden 2022 alusta alkaen.

Lue myös: Kansalaisaloite sähkön siirtohintojen hillitsemiseksi keräsi yli 50 000 nimeä – ”Katse kääntyy nyt eduskuntaan”

Kommentoi Facebookissa