Helsingin kaupunki saa jatkaa lumen kaatamista mereen – ”Yksilöityjä havaintoja jätteistä ei tullut ilmi”

Helsingin Suomenlinnan ranta oli tutkituista rannoista roskaantunein WWF:n selvityksessä.

Helsingin Suomenlinnan ranta oli tutkituista rannoista roskaantunein WWF:n selvityksessä. (Kuva Fotolia)

Ilmoituksissa poliisia oli pyydetty tutkimaan, syyllistyykö Helsingin kaupunki ympäristörikokseen.

YMPÄRISTÖ Helsingin poliisi on saanut vuosina 2019 ja 2021 samantyyppiset ilmoitukset auratun lumen kaatamisesta mereen. Ilmoituksissa poliisia on pyydetty tutkimaan, syyllistyykö Helsingin kaupunki ympäristörikokseen.

Kaupunki siirtää aurattua lunta mereen Hernesaaressa, ja ilmoitusten mukaan mereen päätyy lumen mukana esimerkiksi muovijätettä ja tupakantumppeja.

– Lumen kaataminen mereen ei ole ympäristönsuojelulain tai Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten perusteella sellaisenaan kiellettyä. Näin ollen poliisin esiselvityksessä on tarkasteltu sitä, ovatko yksittäiset lumikuormat Hernesaaressa sisältäneet yksilöityjä jätteitä, jotka olisi jätetty mereen ja siten aiheutettu epäsiisteyttä tai esimerkiksi maiseman rumentumista, sanoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Sampsa Marttila.

– Tällaisia yksilöityjä havaintoja lumikuorman sisältämistä jätteistä ei esiselvityksessä tullut ilmi.

Helsingin kaupunki pyrkii poliisin tietojen mukaan ehkäisemään lumenkaadon aiheuttamaa roskaantumista eri tavoin. Roskien kerääntymistä yritetään estää puomeilla, ja alue ruopataan vuosittain. Poliisin esiselvityksen perusteella edellä mainituissa tapauksissa ei ole syytä epäillä rikosta eikä esitutkintaa tämän vuoksi aloiteta.

Juuri julkistetun ympäristöjärjestö WWF:n tuoreen selvityksen mukaan Helsingin Suomenlinnan ranta oli tutkituista rannoista roskaantunein lähialueen runsaan rantarakentamisen takia. Myös mikromuovin määrä rantahiekassa oli suurin Suomenlinnassa.

– Suomenlinnan roskista suuri osa oli mereen joutuneita Espoon metron ruiskubetonoinnin muovikuituja. Myös lumen kaadolla mereen voi olla osuutta roskaisuuteen. Virkistyskäyttöön liittyviä roskia löytyi samansuuruisia määriä kuin muiltakin rannoilta, kommentoi WWF:n meriasiantuntija Anna Soirinsuo.

Ympäristöministeriö puolestaan julkaisi lokakuussa 2020 selvityksen lumen mereen kaatamisen kieltämisestä.

Lue myös: Muoviroskaa ja mikromuovia löytyy ympäri Suomen rannikkoa – eläimille vahingolliset tupakantumpitkin ovat muovia

Kommentoi Facebookissa