Helsinki-Vantaan tutkintapisteessä löydettiin vuoden aikana 587 väärää asiakirjaa – kasvua yli 50 prosenttia

Lisääntyneet matkustajamäärät ulkorajalla ovat lisänneet rajatarkastuksiin liittyviä jatkotoimenpiteitä.

Lisääntyneet matkustajamäärät ulkorajalla ovat lisänneet rajatarkastuksiin liittyviä jatkotoimenpiteitä. (Kuva Fotolia)

Suomenlahden merivartiosto teki vuodessa yli kuusi miljoonaa rajatarkastusta.

RAJAVALVONTA Ulkorajaliikenteen voimakas kasvu Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja Helsingin satamassa, laittomaan maahantuloon ja asiakirjojen väärinkäytöksiin liittyvät tutkinnat sekä lisääntyvä kansainvälinen rikostorjuntayhteistyö olivat viime vuoden kuluessa Suomenlahden merivartioston keskeisiä tehtäviä maalla.

Helsinki-Vantaan lentoaseman ulkorajaliikenteen kasvu jatkui vuonna 2018 edellisvuoden tapaan voimakkaana ja vuoden aikana avattiin useita uusia lentoreittejä eri maanosiin. Ulkorajaliikenne kasvoi yhteensä 19 prosenttia.

Lisääntyneet matkustajamäärät ulkorajalla ovat lisänneet rajatarkastuksiin liittyviä jatkotoimenpiteitä. Merivartiosto teki rajatarkastuksia ulkorajan ylittäneille henkilöille 6 064 800, kasvua oli 16 prosenttia. Pääsyn epäämisiä ja käännyttämisiä oli 602 kappaletta, lisäystä 34 prosenttia.

Käynnistetyt esitutkinnat lisääntyivät neljänneksellä, niitä oli 1 307 kappaletta ja havaittuja asiakirjaväärennyksiä löydettiin 587 kappaletta, kasvua peräti 53 prosenttia. Helsinki-Vantaan asiakirjatutkintapisteen toimesta havaittiin 305 tapauksen yhteydessä vääriä, väärennettyjä tai väärinkäytettyjä passeja 140 kappaletta, henkilöllisyysasiakirjoja 118, oleskelulupia 36, viisumeita 20, leimoja 160 ja muita asiakirjoja 113 kappaletta.

Vuoden 2018 aikana Suomenlahden merivartiostossa käynnistetyistä esitutkinnoista yksi koski törkeää ihmiskauppaa, 42 laittoman maahantulon järjestämistä, 19 törkeän laittoman maahantulon järjestämistä ja 214 väärennysrikoksia kaikissa tekomuodoissaan.

Helsingin satamassa ulkorajaliikenne kasvoi 22 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, kokonaismäärän ollessa 248 269 matkustajaa. Kasvu selittynee pitkälti operoivan varustamon edelliseen vuoteen tekemillä, matkustajia paremmin palvelevilla aikataulumuutoksilla.

Kansainvälinen rikostorjuntayhteistyö on rajanylitysliikenteeseen liittyvissä rikostutkinnoissa keskeisessä roolissa. Tärkein yhteistyökumppani rikostorjunnassa on Euroopan Unionin lainvalvontavirasto Europol, joka koordinoi jäsenvaltioiden välistä tiedonvaihtoa. Kuluneen vuoden aikana tietojenvaihto Europolin kanssa oli lähes päivittäistä.

Lue myös: Rajatarkastusautomaattien käyttö kasvaa lentoasemalla – kone ei edelleenkään korvaa ihmistä

Kommentoi Facebookissa