Hunajan väärennysepäilyjä Euroopan markkinoilla – lähes puolet määräysten vastaista

Hunajamehiläinen tuottaa aitoa hunajaa ravinnokseen kasvien medestä. (Kuvituskuva Fotolia)

Hunaja on arvokas tuote verrattuna edullisiin sokerisiirappeihin, mikä houkuttelee petokseen.

RUOKAVÄÄRENNÖS Euroopan komission julkaisemien koordinoidun hunajahankkeen tulosten perusteella 46 prosenttia EU:n ulkopuolelta tuotavasta hunajasta epäillään olevan määräysten vastaista. Komission koordinoimaan valvontahankkeeseen osallistui 16 EU:n jäsenvaltiota.

Hankkeen aikana tutkittiin EU-alueelle tuotua 320 hunajanäytettä, joista 147:ssä havaittiin muista lähteistä peräisin olevaa sokeria. Suomi oli mukana hankkeessa, mutta näytteenottoaikana Suomeen ei tuotu hunajaa suoraan EU:n ulkopuolisista maista.

Hunaja on arvokas tuote verrattuna edullisiin sokerisiirappeihin, mikä houkuttelee petokseen. Epäreilun kilpailun takia EU:ssa tuotetun hunajan määrä saattaa vähentyä entisestään. Hankkeen tavoitteena oli selvittää Euroopan markkinoilla olevan hunajan aitoutta.

Koska sokeri on hunajan pääainesosa, on vaikeaa varmuudella selvittää, missä määrin hunajaa on väärennetty lisäsokereilla. Sokerisiirapin lisäystä hunajaan tutkittiin osin uudella analyysimenetelmällä, jonka kehittämistä jatketaan EU:ssa. Kyseisen menetelmän avulla löydettiin epäilyttäviä hunajaeriä. Lisäksi, kun hyödynnettiin muita tutkimuksia, kuten paikalla tehtyjä tarkastuksia ja rikosteknistä tutkintaa, pystyttiin löytämään varmat hunajaväärennökset.

EU:n koordinoima hanke vahvisti olettamuksen, jonka mukaan osa sisämarkkinoille tuodusta hunajasta epäillään olevan hunajalainsäädännön vastaista. Suurin osa hankkeeseen otetuista näytteistä oli peräisin Kiinasta 89 näytettä, Ukrainasta 74 näytettä, Argentiinasta 34 näytettä, Meksikosta 22 näytettä, Brasiliasta 18 näytettä ja Turkista 15 näytettä. Eniten epäilyttäviä lähetyseriä oli peräisin Kiinasta, mutta epäilyttäviä eriä tuotiin myös Turkista ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta.

Epäilyn kohteena on ollut 37 toimijaa, joista seitsemälle on tähän mennessä määrätty seuraamuksia hunajan väärentämisestä lisätyillä sokereilla. Suomalaisia toimijoita ei ollut väärentämisepäilyjen kohteena. Hankkeen tulokset osoittavat viranomaisyhteistyön tärkeyden kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Lue myös: Finnwatch selvitti – Alkon viinien takaa löytyi ihmisoikeusongelmia

Kommentoi Facebookissa