Huoltovarmuuskeskus haluaa purkaa solmittuja suojainkauppoja – myös poliisille on tehty tutkintapyyntö

Kiinasta lentoteitse rahdatuista hengityssuojaimista on aiheutunut sotkuinen vyyhti.

Kiinasta lentoteitse rahdatuista hengityssuojaimista aiheutui sotkuinen vyyhti. (Kuvituskuva Finnair)

Annetun selvityksen mukaan suojavarusteet eivät olisi vastanneet ministeriön tukipyynnön ja tilauksen sisältöä.

KORONAVIRUS Viime viikolla julkisuuteen nousivat Huoltovarmuuskeskuksen suojainkaupat ja niihin liittyvät hankintaprosessit. Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi selvityksen julkisuudessa esillä olleista suojavarustehankinnoista. Huoltovarmuuskeskuksen hallitus tilasi KPMG Oy Ab:lta erillisselvityksen suojavarusteiden hankinnasta ja on myös selvittänyt asiaa sisäisesti. Selvitys on luovutettu työ- ja elinkeinoministeriölle.

Huoltovarmuuskeskus toteaa, että sosiaali- ja terveysministeriön tukipyyntöihin perustuen on pyritty viime viikkoina tekemään kaikki mahdollinen tarvittavan määrän suojavarusteita hankkimiseksi. Suojavälinehankintoihin liittyvät pyynnöt ovat olleet määrällisesti poikkeuksellisen suuria ja aikataulut tiukkoja.

Selvityksen mukaan Huoltovarmuuskeskuksella ei ole ollut operatiivisia edellytyksiä toimeenpanna suojavarushankintoja ministeriöiltä tulleiden tukipyyntöjen mukaisesti. Toimiva johto on poikennut hankintalaista sekä Huoltovarmuuskeskuksen työjärjestyksessä ja taloussäännössä määritellystä ohjeistuksesta merkittävästi ja toistuvasti.

Huoltovarmuuskeskuksen hallitus ei ole tiennyt julkisuudessa olleista suojainvälineiden kaupoista ennen niiden toteuttamista eikä suojavälinekauppojen toimittajien taustoja ole tarkastettu tarvittavassa laajuudessa. Nopealla aikataululla teetetyn erillisselvityksen lisäksi tapahtumista tullaan teettämään myös laajempi ja kattavampi tarkastus.

— Koronaviruksen aiheuttaman poikkeusolojen aikana on välttämätöntä pystyä reagoimaan muuttuvaan tilanteeseen nopeasti ja tarvittaessa ottamaan vastaan tehtäviä, jotka eivät normaalioloissa organisaatiolle kuulu. Poikkeusoloissa, jolloin riskit ovat erityisen suuret, tulee hankinnoissa kiinnittää tavanomaistakin enemmän huomiota riskien asianmukaiseen hallintaan, sanoo Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen puheenjohtaja Ilona Lundström.

Huoltovarmuuskeskuksen tilaamia suojavarusteita saapuu Suomeen kolme rahtilentokoneellista tällä viikolla.
Huoltovarmuuskeskuksen tilaamia suojavarusteita saapuu Suomeen kolme rahtilentokoneellista tällä viikolla. (Kuva Huoltovarmuuskeskus)

STM:n tukipyyntöjen perusteella tehdyistä suojainhankinnoista nousivat julkisuuteen tehdyt hankinnat. Huoltovarmuuskeskus on tehnyt sopimuksen suojavälineiden hankinnoista sekä LDN Legal Partners Ltd:n että The Look Medical Care Oü:n kanssa, kuten on aiemmin tiedotettu.

Kauppasummat ovat 4 980 000 euroa LDN Legal Partners Ltd:n osalta, joka on maksettu kokonaan ja 5 310 000 euroa The Look Medical Care Oü:n osalta, josta on maksettu 2 655 000 euroa. Maksettu kauppasumma on jäädytetty. Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen saaman selvityksen mukaan kyseessä ovat ainoat näiden toimijoiden kanssa tehdyt kauppatoimet.

LDN Legal Partners Ltd:ltä tehdystä suojavälinehankinnasta arvoltaan kolmannes kaupan kohteena olleista tuotteista on toimitettu. Helsinkiin 7.4.2020 saapuneessa toimituksessa vaikuttaa hallituksen saaman selvityksen mukaan olleen virhe sekä tavaran laadussa että määrässä. Huoltovarmuuskeskus on ryhtynyt kaupan osittaiseen purkuun ja vaatii suorituksen palauttamista toimittamatta jääneen tavaran osalta sekä hinnanalennusta virheellisen tavaran perusteella. Lisäksi Huoltovarmuuskeskus on tehnyt aiheesta tutkintapyynnön poliisille.

Jo toimitetut suojavarusteet eivät hallituksen saaman selvityksen mukaan vastanneet STM:n tukipyynnön ja Huoltovarmuuskeskuksen tilauksen sisältöä. Suomeen saapuneet hengityssuojaimet eivät olleet sairaalakäyttöön tarkoitettujen standardien mukaisia suojaimia. Niitä voidaan kuitenkin käyttää hoivayksiköissä ja kotipalveluissa ja ne on otettu käyttöön.

Huoltovarmuuskeskus on esittänyt The Look Medical Care Oü:lle kaupan purkuilmoituksen ja palautusvaatimuksen maksetun kauppahinnan osalta. Kaupan purkuperusteena on ennakoitu sopimusrikkomus, joka perustuu ilmi tulleeseen rahanpesuepäilyyn ja maksun jäädyttämiseen sekä siihen, että yhtiö on markkinoinut vastaavia tuotteita väärennetyllä tuotesertifikaatilla. Sopimuksen perusteella ei ole toimitettu Suomeen suojaimia.

Yritys on kiistänyt purkuperusteen olemassaolon ja asia on riitainen. Yritys on sittemmin esittänyt myös väitteen, että edellä käsitelty LDN Legal Partners Ltd:n kanssa tehty sopimus olisi tehty myös The Look Medical Care Oü:n kanssa. Asia on riitainen myös tältä osin.

Lue myös: Huoltovarmuuskeskuksessa kuohuu edelleen – kaksi johtoryhmän jäsentä vapautettu työvelvoitteesta

Kommentoi Facebookissa