Huumeiden määrä liikennejuopumustutkimuksissa lisääntyy – tyypillisesti verinäytteestä todetaan useita eri aineita

Hengitysilmasta tehtyjä tarkkuusalkometrimittauksia tehtiin viime vuonna noin 6 500.

Hengitysilmasta tehtyjä tarkkuusalkometrimittauksia tehtiin viime vuonna noin 6 500. (Kuvituskuva Fotolia)

Alkoholitutkimusten määrä on kuitenkin edelleen suurempi kuin huumaus- ja lääkeainetutkimusten.

LIIKENNEJUOPUMUS Keskusrikospoliisi on julkaissut tilastot vuonna 2019 Rikostekniseen laboratorioon toimitetuista verinäytteistä tehdyistä alkoholi-, huumausaine- ja lääkeainetutkimuksista.

Kokonaiskuvan muodostamiseksi osaan kuvaajista on sisällytetty myös tietoja poliisin tarkkuusalkometreillä tehdyistä alkoholin hengitysilmamittauksista. Tarkkuusalkometrimittaukset ovat yhtä luotettavia kuin tutkimukset verestä. Huumaus- ja lääkeaineita tutkitaan vain verestä.

Vuonna 2019 poliisissa tehtiin tarkkuusalkometritutkimukset mukaan lukien noin 20 500 liikennejuopumustutkimusta, mikä on noin 500 tutkimusta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Verinäytteistä tehtävien tutkimusten määrät olivat kasvussa, koska huumaus- ja lääkeainetutkimuspyyntöjä tehtiin edellisvuotta enemmän. Hengitysilmasta tehtyjä tarkkuusalkometrimittauksia tehtiin viime vuonna noin 6 500, kun edellisenä vuonna niitä tehtiin noin 7 500.

Tarkastelujaksolla 2010–2019 alkoholitutkimusten määrä on ollut laskussa, kun taas huumaus- ja lääkeainetutkimusten määrä on kasvanut. Alkoholitutkimusten yhteismäärä noin 13 200 on kuitenkin edelleen selkeästi suurempi kuin huumaus- ja lääkeainetutkimusten, joita tehtiin noin 9 200.

– Lääkeainetapausten osalta on huomioitava, että kaikki positiivisiksi todetut tapaukset eivät ole liikennejuopumuksia, sillä lääkettä on voitu nauttia lääkärin määräämänä ja hoito-ohjeiden mukaisesti. Tilastoihin sisältyvät myös eräät varsinaisen vaikuttavan aineen aineenvaihduntatuotteet, kertoo rikosinsinööri Petri Varjos Keskusrikospoliisin Rikosteknisestä laboratoriosta.

Vuonna 2019 tutkittiin kaikkiaan 14 033 verinäytettä. Verenalkoholi tutkittiin 6 662 näytteestä, huumaus- ja lääkeaineet 9 236 näytteestä ja osasta molemmat. Alkoholin sekä huumaus- tai lääkeaineen sekakäyttöä todettiin 1 865 näytteestä.

Verenalkoholitutkimuksista 86 prosentissa tulos ylitti rangaistavuuden rajan. Huumaus- ja lääkeainetutkimusten osalta 93 prosentissa näytteistä todettiin vähintään yksi huumaus- tai lääkeaine. Tyypillistä on, että positiiviseksi todetusta verinäytteestä todetaan useita eri aineita.

Erilaisia huumaus- ja lääkeaineita löydettiin tutkituista verinäytteistä näytteiden määrään verrattuna noin kolminkertainen määrä, yhteensä 27 997. Yleisimmät verinäytteissä todetut huumausaineet kuuluivat edelleen amfetamiinien ryhmään. Yleisimmin todetut lääkeaineet kuuluivat bentsodiatsepiinien ryhmään.

Lue myös: Huumeiden käytöstä aiheutuvat terveysongelmat lisääntyvät – huolena erityisesti 25–34-vuotiaat

Kommentoi Facebookissa