Hyviä uutisia nuorille – tietokonepelaaminen parantaa työmuistia!

Tutkimukseen osallistuneilla nuorilla pelaaminen oli yhteydessä parempaan suoriutumiseen työmuistitehtävissä ja nopeampiin reaktioaikoihin.

Tutkimukseen osallistuneilla nuorilla pelaaminen oli yhteydessä parempaan suoriutumiseen työmuistitehtävissä ja nopeampiin reaktioaikoihin. (Kuva Fotolia)

Nuorten teknologian käyttötavoilla on yhteyksiä keskittymiskykyyn.

TERVEYS Filosofian maisteri Mona Moisala tutki Helsingin yliopistossa julkaistussa väitöskirjassaan, onko aivoverkostojen toiminnalla ja tarkkaavaisuus- ja työmuistitehtävissä suoriutumisella yhteyksiä nuorten teknologian käyttötapoihin. Tutkimuksessa oli mukana noin 170 nuorta, jotka olivat 13–24-vuotiaita.

Tuloksista selviää, että nuoret, jotka raportoivat monisuorittavansa paljon teknologian ja median parissa vapaa-ajallaan, suoriutuivat muita heikommin keskittymistä vaativista tarkkaavaisuustehtävistä laboratorio-olosuhteissa.

– Heidän oli vaikeampi suodattaa ympäristön häiriöärsykkeitä. Se näkyi myös aivojen etuotsalohkon suurempana aktiivisuutena, joka saattaa kieliä pinnistelyn tarpeesta, Moisala toteaa.

Tuloksista ei voi kuitenkaan päätellä aiheuttaako taipumus käyttää montaa mediaa samanaikaisesti tarkkaavaisuuden häiriintyvyyttä vai päinvastoin.

Moisala käytti aivojen aktivoitumisen mittaamiseen toiminnallista magneettikuvausta tehtäväsuoritusten aikana. Kuvantamisen avulla hän selvitti myös, miksi monisuorittaminen on niin vaikeaa.

– Huomasimme, että jos kaksi asiaa vaativat esimerkiksi kielellisen tiedon käsittelyä, niin aivojen kielialueet ylikuormittuvat. Siksi ihmisen on hankala kuunnella ja lukea tekstiä samanaikaisesti.

Tutkimukseen osallistuneilla nuorilla pelaaminen oli yhteydessä parempaan suoriutumiseen työmuistitehtävissä ja nopeampiin reaktioaikoihin. Lisäksi tarkkaavaisuuden vaihtaminen näön ja kuulon välillä oli pelaaville nuorille helpompaa.

Pelaamisen suotuisista kognitiivisista vaikutuksista on saatu viitteitä jo aikaisemmissa tutkimuksissa.

– On tärkeää ymmärtää, minkälaisia vaikutuksia nuorten alati kasvavalla ruutuajalla on mahdollisesti heidän kognitiivisiin toimintoihinsa ja aivojen toimintaan, Moisala sanoo tutkimustensa tuloksista.

Työmuistia ja tarkkaavaisuutta mittaavat laboratoriokokeet toistettiin osalla koehenkilöistä kahden vuoden jälkeen. Mahdollisuudet jatkotutkimukselle riippuvat enää rahoituksesta.

– Kyseessä on poikkeuksellisen laaja aineisto, josta voidaan seurata nuorten aivojen kehitystä ja sitä, miten teknologian käyttö mahdollisesti vaikuttaa siihen, Moisala sanoo.

Kommentoi Facebookissa