Ilmastopaneelilta kovia päästövähennystavoitteita ilmastolakiin – ”Suomen tulee tehdä oma osuutensa”

– Suomen ja muiden vauraiden maiden tulee tehdä oma oikeudenmukainen osuutensa globaaleista päästövähennyksistä, korostaa Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen.

– Suomen ja muiden vauraiden maiden tulee tehdä oma oikeudenmukainen osuutensa globaaleista päästövähennyksistä, korostaa Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen. (Kuva Lauri Heikkinen/ Valtioneuvoston kanslia)

Vauraiden maiden kuten Suomi pitäisi tehdä oikeudenmukainen osansa maailman keskilämpötilan nousun rajoittamiseksi.

PÄÄSTÖVÄHENNYKSET Suomen ilmastopaneelin tuoreessa raportissa esitetään suositukset ilmastolakiin kirjattavista päästövähennystavoitteista ja maankäyttösektorin nettonielun suuruudesta vuoteen 2050 asti sekä hiilineutraaliuspolkua vastaavat päästövähennystavoitteet vuosille 2030 ja 2040.

Ilmastolakia päivitetään vastaamaan hallitusohjelmaan kirjattua tavoitetta, jonka mukaan Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Vuonna 2015 voimaan tullut ilmastolaki laajennetaan kattamaan myös maankäyttösektori, maaperäpäästöjen vähentäminen sekä hiilinielujen vahvistaminen.

Pyrkimyksenä on, että Suomi tekee oman osansa maailman keskilämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Ilmastopaneeli suosittaa, että ilmastolakiin kirjataan seuraavat päästövähennystavoitteet: Suomen tulee vähentää fossiilisia ja prosessiperäisiä päästöjä vuoden 1990 tasoon nähden vähintään 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, vähintään 70 prosenttia vuoteen 2035 mennessä saavuttaen samalla hiilineutraaliuden vähintään 80 prosenttia vuoteen 2040 mennessä sekä vähintään 90 prosenttia, mutta pyrkien 95 prosentin päästövähennystasoon vuoteen 2050 mennessä.

– Kolmen seuraavan vuosikymmenen keskeinen tavoite on päästöjen nopea vähentäminen ja nielujen vahvistaminen. Hiilineutraalius on tärkeä välietappi, mutta se ei riitä Pariisin ilmastosopimuksen sitoumusten saavuttamiseen. Suomen ja muiden vauraiden maiden tulee tehdä oma oikeudenmukainen osuutensa globaaleista päästövähennyksistä, korostaa Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen.

Juttuvinkki: Satoja miljoonia käyttävän ilmastorahaston toimintamallia valmistellaan – ”Vähähiiliseen talouteen siirtymiseksi tarvitaan panostuksia”

Päästövähennystavoitteisiin sisältyvät kaikki YK:n ilmastosopimuksen puitteissa raportoitavat kasvihuonekaasut ja ne koskevat kaikkia yhteiskunnan eri sektoreita.

– Suositusten mukainen päästövähennyspolku on saavutettavissa määrätietoisin toimin. Tarvittavat toimet on jo tunnistettu esimerkiksi teollisuuden vähähiilitiekartoissa. Kunnianhimoinen ilmastopolitiikka ja ilmastomyönteisen kysynnän edistäminen vahvistavat teollisuuden kilpailukykyä, sanoo Suomen ilmastopaneelin jäsen, professori Jyri Seppälä.

Muilla Euroopan ilmastojohtajuutta tavoittelevilla mailla on Suomea tiukempia päästövähennystavoitteita. Esimerkiksi Tanskassa päästövähennystavoite on 70 prosenttia ja Iso-Britanniassa 68 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Ruotsissa liikenteen päästöjä vähennetään 70 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Nämä maat pyrkivät mukaan kasvaville puhtaan teknologian markkinoille.

Ilmastopaneeli katsoo, että Suomen tulisi ylläpitää vähintään Suomen maankäyttösektorin historialliseen keskimääräiseen nettonieluun pohjautuvaa tasoa ja kasvattaa sitä hieman vuoteen 2050 mennessä. Maankäyttösektorin nettonielu muodostuu käytännössä puuston ja sekä puutuotteiden hiilivarastojen muutoksesta sekä maaperän päästöistä.

– Maankäyttösektorilla on paljon mahdollisuuksia päästöjen vähentämiseen. Keskustelu metsien kasvusta ja hakkuista on tärkeää, mutta ei pidä unohtaa maaperän päästöjä, joiden osuus on merkittävä. Esimerkiksi maa- ja metsätalouskäytössä olevien turvemaiden päästöjä voitaisiin vähentää huomattavasti, sanoo Suomen ilmastopaneelin jäsen, tutkimusprofessori Kristiina Regina.

Maakäyttösektorin päästöt eivät käytännössä ole vähentyneet vuodesta 1990 ja kotimaisten hakkuiden kasvattaminen on ilmastopaneelin mukaan syönyt metsämaan hiilinielua. Maankäyttösektorin nettonielu ei tällä hetkellä yllä tavoitetasolle. Kehityssuunnan kääntämiseksi ja nielun vahvistamiseksi tarvitaan ilmastopaneelin mukaan aktiivisia toimenpiteitä.

Lue myös: Yhdysvallat liittyi takaisin Pariisin ilmastosopimukseen – maa on jälleen myös terveysjärjestö WHO:n jäsen

Kommentoi Facebookissa